เครื่องหมาย XR (Exclude rights) คืออะไร? กระทบราคาหุ้นยังไง?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เครื่องหมาย XR (Exclude rights) คือการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าถ้าใครถือหุ้นหลังจากวันทีขึ้นเครื่องหมาย XR จะไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มทุน เช่น ถ้าเครื่องหมาย XR ขึ้นวันวันอังคาร เราต้องถือหุ้นนี้ในวันจันทร์จนตลาดปิด หลังจากนั้นสามารถขายหุ้นได้และยังคงได้รับสิทธิ์เพิ่มทุนหุ้นอยู่

ในวันที่ประกาศสิทธิว่าผู้ถือหุ้นคนไหนได้รับสิทธิเพิ่มทุนบ้างบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR (Exclude rights)และในวันนั้นหุ้นก็จะราคาลงเพราะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นลดลง (Diluted Effect) เพราะการเพิ่มทุนจะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นถ้ากำไรเท่าเดิม กำไรต่อหุ้นต้องลดลง

 ทีนี้เรามาดูกันว่าคำนวณกันยังไง

หุ้น AAA ราคาตลาด 40 บาทต่อเพิ่มทุน 2หุ้นเดิม 1 หุ้นใหม่(2:1) ราคาใช้สิทธิ 20  บาท

ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR

ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR 33 บาทต่อหุ้น