มาทำความรู้จักเครื่องหมาย XE – EXCLUDING EXERCISE กัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การแปลงสภาพสิทรัพย์หนึ่งเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่ง ในตลาดการเงินไม่ใช่เรื่องแปลก ตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญก็มีหลายประเภท เช่น Warrant หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้

อ่านบทความ : มาทำความรู้จักหุ้นกู้แปลงสภาพ -Convertible Bond กัน

อ่านบทความ: Warrant คืออะไร? และเครื่องหมาย XW คืออะไร?

ดังนั้นบริษัทจะต้องแจ้งว่าช่วงเวลาที่จะสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ พอหมดรอบแล้วหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย XE – EXCLUDING EXERCISE

นักลงทันจะต้องซื้อหลักทรัพย์ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XE เช่น หลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมายวันที่ 3 ดังนั้นถ้านักลงทุนอยากมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญต้องซื้อหลักทรัพย์ถึงปิดตลาดวันที่ 2