มาทำความรู้จักเครื่องหมายหุ้น XB (Excluding Other Benefit) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การถือหุ้นโดยปกติเราจะมีสิทธิต่างๆมากมาย เช่นการรับเงินปันผล การประชุมผู้ถือหุ้น กฃบริษัทที่ดีจะให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีการจำหน่ายหุ้นที่่บริษัทมีอำนาจการตัดสินใจ บริษัทควรที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อน

เครื่องหมาย XB (Excluding Other Benefit) จะขึ้นเพื่อแสดงถึงการได้สิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับคนที่ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  • สิทธในการซื้อหุ้นบุริมสิทธิ สำหรับคนที่ถือหุ้นสามัญ
  • สิทธิซื้อหุ้น ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นดิม
  • สิทธิซื้อหุ้นบริษัทในเครือ

สำหรับนักลงทุนที่อยากได้สิทธิทั้ง 4 อย่างงที่กล่าวมาจะต้องถือหุ้นจนปิดตลอด ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XB 1 วันทำการ

ยกตัวอย่าง ถ้าหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 5 ถ้าเราอยากได้สิทธิประโยชน์เราต้องถือหุ้นจนปิดตลาดวันที่ 3 นั่นเอง