เครื่องหมายหุ้น XA หมายความว่าอย่างไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คำถาม:เครื่องหมายหุ้น XA หมายความว่าอย่างไร

คำตอบ: XA ย่อมาจาก Excluding All แปลว่าไม่ได้รับสิทธิทุกอย่างที่บริษัทจะให้ในรอบนั้นๆ ทั้ง เงินปันผล Warrant ซื้อหุ้น แปลงหุ้น จองซื้อหุ้น ประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ล่ะรอบ XA ที่ขึ้นมาจะมีการให้สิทธิไม่เหมือนกันนักลงทุนต้องติดตามข้อมูลใน set.or.th