คลังออกพันธบัตรพิเศษรุ่นเราชนะ ดอกเบี้ยสูงถึง 2.5 เปอร์เซ็นต่อปี

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตรพิเศษรุ่นเราชนะในวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท ดอกเบี้ยได้สูงสุด 2.5 เปอร์เซ็น โดยมีการแถลงจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) โดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แพตริเชีย มงคลวนิช เตรียมเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น เราชนะ (Win Win) ปีงบประมาณ 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ตามแผนโครงการรัฐบาล

โดยจะแบ่งการขายพพันธบัตรออกเป็น 2 รุ่น

  • รุ่นเราชนะจำหน่ายบน Wallet
  • รุ่นเราชนะจำหน่ายที่ธนาคาร
  1. รุ่นเราชนะ ขายให้ประชาชนทั่วไปโดยผ่าน Wallet ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตังเพื่อลงทะเบียน วงเงิน 5,000 ล้านบาทรุ่นอายุ 5 ปี โดยมีลักษณะดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สำหรับดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย 2 เปอร์เซ็น สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาท จนถึง 5 ล้านบาทโดยเปิดขายตั้งแต้วันที่ 1 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564
  2. รุ่นเราชนะจำหน่ายที่ธนาคารทั้งหมด 4 ธนาคารได้แก่ ธนาคากรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยโดยไม่จำกัดจำนวนเงินซื้อ มูลค่า 55,000 ล้านบาท จะขายให้ประชาชนทั่วไปแลนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร แบ่งออกเป็น 2 รุ่นย่อย
    1. รุ่นจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 จะจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป ในลักษณะดอกเบี้ยขั้นบันได สำหรับรุ่น 5 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต่อปี และรุ่น 10 ปีจะได้รับดอกเบี้ย 2.5 เปอร์เซ็นต่อปี
    2. รุ่นจำหน่าย 16 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กฎหมายกำหนด อัตราดอกเบี้ย 1.80 เปอร์เซ็นต่อปีอายุ 15ปี

สำหรับประชาชนที่ที่ต้องการซื้อทั้งสองรุ่นไม่ต้องกังวลว่าไป จากที่แถลงการณ์ประชาชนสามารถซื้อได้ทั้ง 2 รุ่นทั้งซื้อผ่าน Wallet และที่ธนาคาร