มาทำความรู้จักพวกวาฬ (Whale) ของชาว Cryptocurrency กัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

พวกวาฬ (Whale) นั้นเป็นชื่อเรียกพวกที่ถือเหรียญ Cryptocurrency จำนวนมากไม่ว่าจะเป็น Bitcoin Ethereum Dogecoin ซึ่งไม่แปลกเลย โดยปกติในตลาดซื้อขายต่างๆ ทั้งหุ้น ทองคำ น้ำมัน ต่างมีคนที่ถือสินทรัพย์นั้น ๆ จำนวนมาก สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Cryptocurrency กับสินทรัพย์อื่น ๆ ก็คือการที่ Cryptocurrency จะมี พวกวาฬ (Whale) หรือพวกรายใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นรายบุคคลมากกว่า เป็นสถาบันการเงิน

ทำให้การคาดเดาพฤติกรรมยากกว่ารายใหญ่ในตลาดอื่นๆ ที่เป็นสถาบันการเงิน

สำหรับการซื้อขายระหว่างพวกวาฬ (Whale) กันเองเราไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ เนื่องจากพวกเขาไม่ได้มีผลกระทบกับตลาดโดยรวมเลยแค่เพียงเปลี่ยนมือกันเอง แต่สิ่งที่ต้องจับตามองก็คือเวลา พวกวาฬ (Whale) นำเหรียญมาขายในตลาดซื้อขายทั่วไปอย่าง Binance ที่จะเป็นการกระจายการถือครองไปสู่รายย่อยทั่วไป ทำให้ราคาถูกทุบลงมาอยู่บ่อยๆเมื่อพวก พวกวาฬ (Whale) ขายเหรียญออกมา

แต่สุดท้ายแล้วการขายของพวกวาฬ (Whale) ก็ไม่ใช่ไม่ดีเสมอไป การที่รายย่อยเข้าไปถือมากขึ้นจะช่วยให้สภาพคล่องของตลาด Cryptocurrency เพิ่มขึ้นมีโอกาสพัฒนาใช้สำหรับการซื้อขายได้จริงมากขึ้น การขึ้นลงเป็นไปตามความต้องการตลาดที่แท้จริงไม่ได้เป็นไปตามการสั่งขึ้นลงของพวก พวกวาฬ (Whale)