เจาะลึก Whale alert เครื่องมือติดตามรายใหญ่ของชาว Cryptocurrency

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

รายใหญ่ของตลาด Cryptocurrency เราเรียกว่า Whale การเคลื่อนไหวของ Whale มักจะก่อผลกระทบตลาดอยู่เสมอ ซึ่งไม่แปลกเพราะทุกตลาดมักมีรายใหญ่อยู่เสมอ

แต่ข้อดีของตลาด Cryptocurrency คือการสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของรายใหญ่ หรือ Whale สามารถติดตามได้

ในปี 2018 นั่นเอง Frank และ Mark Van Weert  ได้คิดค้น Whale Alert ขึ้นเพื่อที่จะได้ติดตามการเคลื่อนไหวซื้อ-ขาย โอนเหรียญ Cryptocurrency ที่มีมูลค่าสูงให้กับรายย่อยได้ติดตาม

ซึ่งเราสามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ได้ทาง Telegram และ Twitter

ลักษณะสำคัญของการเคลื่อนไหวของ Whale alert จะมีลักษณะสำคัญด้วยกัน 6 แบบ

แบบที่ 1 Unknown Wallet ไปยัง Exchange
แบบที่ 2 Unknown Wallet ไปยัง Unknown Wallet
แบบที่ 3 Exchange ไปยัง Unknown Wallet
แบบที่ 4 Exchange ไปยัง Exchange
แบบที่ 5 Minted
แบบที่ 6 Burned

แบบที่ 1 Unknown Wallet ไปยัง Exchange
Unknown Wallet ไปยัง Exchange เป็นการโอน เหรียญ Cryptocurrency จากกระเป๋าเงิน (wallet) ส่วนตัวไปยังตลาดซื้อขาย (Exchange) แสดงว่ามีการเตรียมตัวเพื่อจะนำเหรียญเหล่านั้นออกมาขาย

จากตัวอย่างจะเป็นการโอนเหรียญ USDT ไปยังตลาดซื้อขาย Bitfinex

แบบที่ 2 Unknown Wallet ไปยัง Unknown Wallet
Unknown Wallet ไปยัง Unknown Wallet เป็นการบอกว่ามีการโยกย้ายเหรียญ Cryptocurrency จากกระเป๋าเงิน (wallet) ส่วนตัว ไปยัง กระเป๋าเงิน (wallet) ส่วนตัวอีกคน นั่นก็หมายความว่ารายใหญ่ซื้อขายกันเอง ไม่ได้นำเหรียญมาสู่ตลาด ไม่ต้องตกใจมากเท่าไหร่ แบบตัวอย่างข้างล่าง

แบบที่ 3 Exchange ไปยัง Unknown Wallet
Exchange ไปยัง Unknown Wallet คือการนำเหรียญ Cryptocurrency จากตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนไปยังกระเป๋าเงิน (wallet) ส่วนตัว อาจมองได้ว่าเป็นการนำเหรียญไปเก็บเพื่อการลงทุนก็ได้ ตามตัวอย่างข้างล่าง

แบบที่ 4 Exchange ไปยัง Exchange
Exchange ไปยัง Exchange เป็นเพียงการเปลี่ยนตลาดซื้อขายจากอีกแหล่งไปอีกแหล่งเท่านั้นไม่ได้สำคัญอะไรมาก

แบบที่ 5 Minted
Minted การสร้างเหรียญเข้าสู่ระบบ

แบบที่ 6 Burned

Burned การทำลายเหรียญออกจากระบบ โดยปกติทำเพื่อลด Supply ลดการเฟ้อของเหรียญ

**** อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือ 🚨 เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมูลค่า โดย 🚨จะเท่ากับ 10,000,000 USD