น้ำจะมีมูลค่ายิ่งกว่าทอง เปิดตัวสัญญาซื้อขายน้ำล่วงหน้า (water futures contract) โดย CME

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

น้ำถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์มีการกล่าวว่า มนุษย์สามารถขาดอาหารได้ถึง 7 วัน แต่ขาดน้ำได้เพียแค่ 3 วัน ถ้าหากไม่สามารถหาน้ำดื่มได้ก็จะสูญเสียชีวิต และยิ่งมนุษย์ได้พยายามพัฒนาตัวเองโดยการพัฒนาสิ่งประดิษฐุ์สรรสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย น้ำยิ่งมีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพราะไม่เพียงแต่ที่จะใช้ในการบริโภคเท่านั้นยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย

the Chicago Mercantile Exchange หรือ CME group ได้มีการเปิดให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายน้ำล่วงหน้า หรือ water futures contract นั่นเอง โดยจะเป็นสัญญาอ้างอิงกับราคาน้ำในแคลิฟอเนีย โดยก่อนหน้านี้เราจะคุ้นเคยการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์อื่น อย่าง ทองคำและน้ำมัน

การเปิดให้มีการซื้อขาย สัญญาซื้อขายน้ำล่วงหน้า หรือ water futures contract โดย the Chicago Mercantile Exchange หรือ CME group สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำในอนาคต เราพบว่าในแคลิฟอเนีย 40% ของน้ำที่ใช้มักใช้ในการเกษตร

ปัญหาไฟป่า โลกร้อน ปัญหาภัยแล้ง การเติบโตของประชาการ สิ่งต่างๆยิ่งทำให้การใช้น้ำมีปริมาณสูงขึ้น การบริหารจัดการน้ำในเมืองยิ่งทำให้ยากขึ้น

สัญญาซื้อขายน้ำล่วงหน้า หรือ water futures contract เหมาะสำหรับ ผู้บริหารเมือง เกษตรกร ที่จะสามารถกำหนดต้นทุนน้ำได้ล่วงหน้าว่าเราจะต้องจ่ายค่าน้ำเท่าไหร่เพื่อที่จะไม่กระทบกำไรของสินค้าเกษตร ไม่กระทบการใช้ชีวิตของประชาชน

แน่นอนการมี สัญญาซื้อขายน้ำล่วงหน้า หรือ water futures contract ย่อมต้องมีนักเก็งกำไรนักลงทุนเข้ามาร่วมด้วย โดยเฉพาะ Hedge fund เราไม่ควรกีดกันกลุ่มนี้ออกไปเพราะนักลงทุนและนักเก็งกำไรช่วยให้ สัญญาซื้อขายน้ำล่วงหน้า หรือ water futures contract มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น