ประสบความสำเร็จแบบ Warren Buffett ด้วยกฎ 5/25

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Warren Edward Buffett นักลงทุนชาวอเมริกาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เคยเป็นมหาเศรษฐีรวยอันดับ 1 ของโลก และทุกวันนี้ก็ยังเป็นมหาเศรษฐี 10 อันดับแรกของโลก

แต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องหลักการลงทุนของ Warren Buffett สักเท่าไหร่ เราจะมาพูดถึงวิธีการดำเนินชีวิตของ Warren Buffett ที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น

กฎ 5/25

กฎนี้เริ่มมาจากการพูดคุยระหว่าง Warren Buffett และนักบินของเขาชื่อ Mike Flint เขาเป็นนักบินให้กับWarren Buffett เป็นเวลา 10 ปี ทำให้ Warren Buffett ถ่ายทอดเทคนิคที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ เริ่มแรก

  1. เขียน 25 สิ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต
  2. นำ 25 สิ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีิวิตมาวิเคราะห์และพิจารณา
  3. ให้จัดอับดับสิ่งสำคัญที่อย่างประสบความสำเร็จ 5 อันดับแรกเป็น List A และอีก 20 อันดับเป็น List B
  4. ทำ List A ประสบความสำเร็จให้หมดก่อนถึงจะมอง LIst B

พลังแห่งการ Focus

นี่คือพลังแห่งการ Focus เรามีเวลาในชีวิตแต่ละวันไม่มาก เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้ทุกวันดังนั้นเราต้องให้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีิวตเราก่อน นั่นคือพลังแห่งการ Focus เพื่อตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก่อน