Warren Buffett เก็บหุ้นยาท่ามกลาง Covid-19 ระบาด

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Warren Buffett ซื้อหุ้นบริษัทยาหลากหลายบริษัท ตามที่ได้ยื่นข้อมูลกับทางการ เขาได้ซื้อหุ้น Pfizer (PFE) จำนวน 3.7 ล้านหุ้นหลังจากที่ราคาหุ้นขึ้นอย่างแรง เพราะได้มีการรายงานว่าสามารถผลิตวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 90%

นอกจากนั้น Warren Buffett ยังซื้อหุ้นนยาบริษัทอื่นๆ อย่าง Merck (MRK) 22.4 ล้านหุ้น AbbVie (ABBV)  21.3 ล้านหุ้น

Warren Buffett ได้ทำการขายหุ้นธนาคาร JP Morgan จำนวน 21.2 ล้านหุ้น ขายหุ้น Apple จำนวน  38 ล้านหุ้น