เจาะลึกแนวคิดการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume analysis)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีปัจจัยที่สำคัญในการวิเคราะห์ 2 อย่างคือ การวิเคราะห์ราคา และการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume analysis ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume analysis กันเถอะ

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume analysis คือ การที่เราจะจับตาดูเรื่องของจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาด

  • หากมีจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายมากก็แสดงว่า ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume มาก
  • หากมีจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายน้อยก็แสดงว่า ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume น้อย

จากตัวอย่างข้อมูลจาก Settrade.com ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ของตัวหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 18/06/21 จะสูงมาก แต่วันที่ 23/06/21 ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ของหุ้นจะต่ำลงมาก

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายหรือ Volume analysis เราสามารถมองง่ายขึ้นโดยการนำปริมาณการซื้อขายหรือ Volume มาทำเป็นกราฟแท่งจะทำให้เรามองวิเคราะห์ง่ายยิ่งขึ้น ผมจะยกตัวอย่างพร้อมกับแนะนำการวิเคราะห์เลยครับ

การเพิ่มขึ้นของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาที่มาพร้อมกับการซื้อขายหรือ Volumeเพิ่มขึ้นนั้นจะแสดงว่ามีโอกาส ที่ราคาจะเพิ่มขึ้นต่อไปได้ ดังนั้นเราควรที่จะเข้าซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกับการซื้อขายหรือ Volume

การลดลงของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่เพิ่มขึ้น

การลดลงของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่เพิ่มขึ้น จะมาพร้อมกับแนวโน้มราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จะสังเกตได้จากตัวอย่างที่จะเห็นได้ว่าราคาลดลงพร้อมกับพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นราคาก็ลงมาโดยตลอด ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราต้องทำการขายออกมา

การเพิ่มขึ้นของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่ลดลง

การเพิ่มขึ้นของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากนั้น เราทำได้เพียงแค่ระวังตัวมากขึ้นเท่านั้น การเพิ่มขึ้นของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่ลดลงจะสะท้อนการเพิ่มขึ้นของราคาที่ไม่มีความแข็งแกร่ง

การลดลงของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่ลดลง

สำหรับการลดลงของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume ที่ลดลง มีลักษณะเช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ลดลง เป็นการสะท้อนการลดลงของราคาที่ไม่มีความแข็งแกร่ง มีโอกาสที่ราคากลับตัวเป็นขาขึ้นมากกว่า การลดลงของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายหรือ Volume

สรุป หากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคามาพร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้น จะมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นต่อ แต่ถ้าการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของ Volume สนับสนุนก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวไปอีกทิศทางได้

อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับ Technical Analysis