VIX Index สัญญาณแห่งความกลัวในตลาดหุ้น

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

VIX Index หรืออีกชื่อคือ Fear Index หรือ ดัชนีแห่งความกลัว เป็นดัชนีที่คนทั่วโลกนิยมดูกันเพื่อตรวจสอบว่าสภาวะตอนนี้ นักลงทุนที่ลงทุนหุ้นสหรัฐมีมุมมองต่อตลาดยังไง ถ้าหากนักลงทุนมีความกลัวต่อตลาดมากๆ แล้วแสดงว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติไป ทำให้นักลงทุนต้องระวังมากขึ้น

อ่านบทความ:ความรู้เบื้องต้นก่อนเทรด Option

ที่มาของ VIX Index

VIX Index คิดค้นโดย Robert E. Whaley ดัชนีตัวนี้จะแสดงถึงความผันผวนของ S&P 500 Option ที่ซื้อขายในตลาด  Chicago Board Options Exchange (CBOE) อย่างที่เคยเขียนไปก่อนหน้านี้แล้วการที่เราซื้อOption ก็เหมือนการซื้อประกัน ถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเราจะได้รับเงิน ชดเชย ดังนั้นการที่ตลาด Option มีความผันผวนมากๆย่อมแสดงถึงว่าตลาดมีความวิตกว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้น

ทำไมนักลงทุนไทยต้องสนใจ VIX Indexและตลาดสหรัฐอเมริกา

สำหรับสหรัฐแล้ว ยังคงเป็นประเทศที่มีGDP ที่ใหญ่ที่ที่สุดในโลก เศรษฐกิจสหรัฐมีปัญหาย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ตลาดหุ้นเป็นหนึ่งในการสะท้อนของการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆด้วย และด้วยความที่โลกการเงินยุคใหม่มีลักษณะ Globalization ทำให้การที่ตลาดหุ้นสหรัฐลง ก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นอื่นๆจะลงไปด้วยเช่นกัน

http://statisticstimes.com/economy/projected-world-gdp-ranking.php

VIX Index มากหรือน้อยดี?

VIX Index ถ้าค่าเยอะก็หมายถึงความผันผวนของ S&P 500 Option สูง ก็คือความกลัวสูง ดังนั้น ถ้าค่า VIX Index สูงขึ้นต้องระวัง สำหรับเกณฑ่าเท่าไหร่ควรระมัดระวังการลงทุนแล้วแต่นักลงทุนเลยครับว่าจะใช้เกณฑ์ไหนอาจจะ 20 30 ก็ได้สำหรับเป็นระดับที่ต้องระมัดระวัง

สิ่งที่ต้องระวังสำหรับการใช้ VIX Index

VIX Index นั้นเป็นเพียงแค่ความผันผวนของ Option หรือ ความกลัวของนักลงทุนใน S&P 500 หลายๆครั้ง S&P 500 ก็ลงตามVIX Index แต่ไม่เสมอไปที่ VIX Index สูงๆแล้ว S&P 500 จะต้องลงไปด้วย ทำให้หลายๆคนเห็น VIX Index สูงๆ ขายหุ้นหมดพอร์ตเลย ผมว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่