เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างงดงามท่ามกลางเศรษฐกิจทั่วโลกที่ตกต่ำ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เวียดนามประกาศตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจนถึง 7% มากกว่าที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ท่ามกล่าวสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอย     

การทะเลาะกันระหว่างรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลจีนยาวนานกว่า 18 เดือนโดยการตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าส่งออกมูลค่ากว่าหลายร้อยล้าน

แต่เวียดนามมีการส่งออกไปสหรัฐที่ก้าวกระโดด เนื่องจากทางการจีนได้ย้ายฐานการผลิตจากจีน เพราะเป็นประเทศที่ปลอดภัย มีการอำนวยการก่อตั้งแรงงาน ปลอดภัย และราคาถูก

นักวิเคราะห์เตือนว่าการเติบโตขณะนี้เป็นการเติบโตระยะสั้น และการเติบโตจะลดลองในอนาคต

ตามรายงานของสถาบันสถิติของเวียดนาม GDP ของรัฐบาลเวียดนามตั้งเป้าไว้ที่ 6.8 % แต่ปรากฏว่าสามารถทำได้ถึง 7.02%

การเติบโตทั้งหมดเกิดจากสงครามการค้าระหว่างสะหรัฐและจีนทำให้โอกาสเป็นของเวียดนามที่สามารถคว้าไว้ได้

การค้าขายระหว่างประเทศไปแตะ 517 ล้านเหรียญแต่การเติบโตของการส่งออกของประเทศเวียดนามเติบโตน้อยลง ในปี 2017 การเติบโตการส่งออกมีมากถึง 21% แต่ในปี2019 มีการเติบโตการส่งออกเพียง 8%

นักเศรษฐศาสตร์แสดงให้เห็นว่าเวียดนามไม่ได้สามารถป้องกันผลกระทบจากสงครามการค้าได้อย่างแท้จริง เพราะสินค้าส่วนใหญ่ของเวียดนามยังคงเป็นสินค้าระจ้างผลิต เวียดนามยังไม่มีการพัฒนาคิดค้นวิจันสินค้าของตัวเองได้

ประเทศเวียดนามต้องการพัฒนาเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถแรงงานเพื่อให้การเจริญเติบโตระยะยาวของประเทศยั่งยืนยิ่งขึ้น

ที่ผ่านมาประเทศเวียดนามมีการเจริญเติบโตมาจากการประเทศเปลี่ยนจากการผลิตเสื้อผ้ารองเท้าเป็นการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คโทรนิคอุปกรณ์โทรศัพท์ อุปกรณ์มือถือ

และที่ผ่านมาประเทศเวียดนามได้ทำข้อตกลง FTA กับประเทศยุโรปทำให้มีการลดภาษีการส่งออกลงอย่างมาก