ผู้หญิงทำงานฟรีกว่า 12.5 พันล้านชั่วโมงเพื่อให้คนอื่นรวยขึ้น

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลก 2,153 คนมีทรัพย์สินรวมมากกว่าคนจนที่สุดในโลก 4.6 พันล้านคนที่จนที่สุด ขณะที่การทำงานโดยไม่ได้รับค่าแรงหรือจ่ายต่ำกว่าค่าแรงที่ควรได้สำหับผู้หญิงมีมากเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าซึ่งมีมูลค่ามากกว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

 ผู้หญิงทำงานมากกว่า 12.5 พันล้านชั่วโมงโดยไม่ได้รับค่าแรง เพิ่มขึ้นมูลค่ามากกว่า 10.8 ล้านล้านดอลลาร์ ผู้หญิงในประเทศอินเดียทำงาน 16 ถึง 17 ชั่วโมงเพื่อแบกน้ำโดยได้รับค่าแรงที่ต่ำมาก

สิ่งที่บอกคือความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนที่รวยที่สุดในโลกและคนจนความแตกต่างกันของทรัพย์สินมากเลยทีเดียว สิ่งที่ต้องทำคือการที่บังคับให้คนรวยจ่ายภาษีเพื่อให้นำเงินมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก น้ำสะอาด สุขอนามัย โอกาสทางสังคมให้กับคนด้อยโอกาส

และนอกจากนี้ยังสะท้อนปัญหาโครงสร้างทางสังคมที่สะท้อนมาในรูปแบบของตัวเลขทางเศรษฐกิจ ผู้หญิงจำนวนมากในโลกทำงานโดยไม่ได้รับค่าแรงมูลค่ามหาศาล ทำให้คนอื่นรวยขึ้นแบบฟรีๆ

ที่มา: telesurenglish.net/news/2000-Worlds-Richest-Hold-More-Wealth-Than-4.6B-Poorest-Oxfam-20200119-0017.html