กำไรหลายเด้งด้วยหุ้น Turnaround

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หุ้น Turnaround ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด แต่ก็มีโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากที่สุด ที่มาของหุ้น Turnaround เกิดจากหุ้นประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจจนทำให้บริษัทประสบปัญหาทำให้บริษัทขาดทุน

เมื่อหุ้นขาดทุนมาก ส่งผลต่อราคาหุ้นตกต่ำเตี้ยเรี่ยดิน แต่เมื่อบริษัทสามารถแก้ปัญหาทำให้บริษัทกลับมากำไรได้อีกครั้ง ส่งผลต่อราคาหุ้นสามารถกลับมาเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว

แต่สิ่งที่นักลงทุนจะต้องจับตามองสำหรับหุ้น Turnaround ก็คือการเปลี่ยนแปลงของบริษัท สำหรับผมจะมองการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  1. การขายธุรกิจที่ขาดทุนทิ้ง การเริ่มขายธุรกิจที่ขาดทุนเป็นสัญญาณที่มองว่าผู้บริหารกำลังพยายามพัฒนาผลประกอบการ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่สามารถทำกำไรให้บริษัทแทน
  2. มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของบริษัทได้ เราเห็นได้ในหลายๆกรณีที่เมื่อเปลี่ยนผู้บริหารแล้ว ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องทำให้ธุรกิจพลิกฟื้นได้
  3. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาแทน การที่มีผู้ถือหุ้นรายใหม่เข้ามาแทน แสดงถึงว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหม่มีแนวทางในการแก้ปัญหา ให้กับบริษัท
  4. ขยายธุรกิจจนใกล้จุดคุ้มทุน ในบางครั้งธุรกิจที่ขาดทุนไม่ได้เพราะการดำเนินการที่ไม่ดี แต่ด้วยขนาดธุรกิจที่เล็กเกินไปทำให้รายได้ไม่สามารถชดเชยต้นทุนคงที่ได้ แต่เมื่อสามารถขยายธุรกิจจนเลยต้นทุนคงที่แล้ว ส่งผลให้บริษัทสามารถทำกำไรได้

สำหรับหุ้น Turn around ไม่ได้เหมาะสำหรับนักลงทุนทั่วไปเพราะมีความผันผวนสูง โอกาสที่จะแก้ปัญหาไม่ได้ก็มีสูง แถมหุ้น Turnaround ส่วนใหญ่มีสภาพคล่องหุ้นต่ำอีกด้วย แต่ก็แลกมาด้วยโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น