Trailing stoploss จำกัดขาดทุนไม่จำกัดกำไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Trailing stoploss จะเข้าใจได้ เราต้องเข้าใจคำว่า Stoploss ก่อน Stoplossในเบื้องต้นคือการจำกัดการขาดทุน เช่นถ้าเราไม่อยากให้พอร์ตเสียหายเกิน 5%เราก็กำหนดไว้ว่าถ้าราคาหุ้นลดลงมาที่5% ให้ขายหุ้นทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้หุ้นลงไปมากกว่านี้ สำหรับ Trailing Stoplossนั้นคือการเลื่อนราคา Stoplossตามราคาตลาด

อ่านบทความ:STOP LOSS คืออะไร? ทำไมเราต้องใช้ STOP LOSS?

เช่น

ถ้ากำหนด trailing stoploss ไว้ที่ 5%

เริ่มต้น ซื้อหุ้นราคา 100 บาท Stoplossจะอยู่ที่ 95 บาท

ถ้าราคาไปที่ 105 บาท Stoploss จะอยู่ที่ 100 บาท

ถ้าเราคาไปที่ 110 บาท Stop loss จะอยู่ ที่ 105 บาท

และขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

ข้อดีของ trailing stop loss

ปกติถ้าเราจะมีเป้าหมายในการตั้ง Stoploss และ เป้าหมายกำไรไว้ เช่น ตั้ง Stoploss บาท และตั้งเป้าหมายขายทำกำไร 10 บาท ทำให้เราได้กำไรจำกัดที่ 10 บาท แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น trailing Stoploss กำไรเราก็สามารถได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามราคาหุ้น

ข้อเสียของ trailing stoploss

ปกติถ้าเราตั้งกำไร 10 บาท Stoploss 5บาท ถ้าราคาไปถึง 10 บาท แล้วเราก็ขายทำกำไร แต่กลับกันถ้าเราตั้งTrailing Stoploss ไว้ที่ 5 บาท ถ้าราคาไปถึง 10บาทแล้วเรายังไม่ขายเพราะเราตั้ง Trailing Stoploss ไว้ ราคาลงมา กำไรเหลือ 5 บาท เราก็ขายทำให้เรากำไรน้อยกว่าแบบปกติ

ลองชั่งใจดูนะครับว่าการใช้ Trailing Stoploss นั้นจะสามาถช่วยให้พอร์ตการลงทุนเราโตขึ้นรึเปล่า ถ้าสามารถทำให้พอร์ตการลงทุนเติบโตได้ก็แนะนำใช้ครับ แต่ถ้าไม่ได้ผลก็เลิกใช้ครับ

อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับ Technical Analysis