ศัพท์หุ้น: ติดดอยคืออะไร? ทำยังไงถึงจะไม่ติดดอย?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เชื่อว่านักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ทองคำ ค่าเงิน แม้แต้ Cryptocurrency ทุกคนต้องเคยประสบกับเหตุการณ์ติดดอยมาก่อน แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่นักลงทุนจะไม่เคยเจอประสบการณ์ ยกเว้นนักลงทุนสายเทคนิคคอลที่ไม่ว่าราคาจะดิ่งเกินจุดขาดทุนเท่าไหร่ก็ต้องทำการขายขาดทุนออกมาก่อน

การติดดอยก็คือ การที่ราคาของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดทรัพย์สินในปัจจุบัน ทำให้เราไม่สามารถจขายทรัพย์สินนั้นเพื่อทำกำไรได้ ทำให้ต้องทนถือทรัพย์สินชิ้นนั้นต่อไป

จริงๆ แล้วผมแบ่งการติดดอยหุ้นออกมาเป็น 2 ประเภท

  1. การติดดอยระยะยาว
    การติดดอยระยะยาวนั้น ก็คือราคาของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดทรัพย์สินในปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน และมีโอกาสน้อยที่จะสามารถกลับมากำไรได้
  2. การติดดอยระยะสั้น
    การติดดอยนระยะสั้น คือ ราคาของสินทรัพย์มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาดทรัพย์สินในปัจจุบัน เป็นระยะสั้น มีโอกาสที่ราคาสามารถกลับมากำไรได้

นักลงทุนที่ดีนั้นเมื่อติดดอยเราต้องแยกให้ออกว่าตอนนี้ทรัพย์สินที่เราถืออยู่นั้นจะเป็นการติดดอยระยะยาวหรือการติดดอยระยะสั้น ถ้าเป็นเพียงระยะสั้นนั้นเราก็สามารถถือต่อไปได้จนกว่าราคาทรัพย์สินจะกลับมา แต่ถ้าเป็นการติดดอยระยะยาวเราควรขายทรัพย์สินประเภทนี้ไปถือลงทุนทรัพย์สินประเภทอื่นแทน

ทำยังไงถึงจะไม่ติดดอย?

สำหรับวิธีการป้องกันการติดดอยก็คือ การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินเราว่าราคาควรจะมูลค่าเท่าไหร่ โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์เพื่อช่วยในการระบุมูลค่า และพยายามซื้อให้ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น สำหรับนักลงทุนเน้นคุณค่าจะเรียกว่า Margin of safety หรืส่วนต่างเพื่อความปลอดภัยในการซื้อนั่นเอง