Tag: XR

เครื่องหมายหลังชื่อหุ้นที่นักลงทุนต้องรู้

เครื่องหมายหลังชื่อหุ้นที่นักลงทุนต้องรู้ เครื่องหมายหุ้นจะต่อหลังจากชื่อหุ้น เป็นการสื่อสารและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นที่นักลงทุนต้องรู้ข้อมูล เพราะในบางครั้งนักลงทุนเองก็ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนมากนัก ทำให้มีโอกาสพลาดข้อมูลสำคัญไป สำหรับเครื่องหมายหุ้นที่นักลงทุนควรรู้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ตระกูล X ตระกูลเตือนภัย ตระกูลT ตระกูล x ตระกูล X คือการขึ้นเครื่องหมายให้รู้ว่านักลงทุนที่ถือหุ้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมายอยู่จะไม่ได้รับสิทธิที่ระบุไว้ เช่น เครื่องหมาย XD ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่า ไม่มีสิทธิได้รับปันผล ถ้าเครื่องหมาย XD ขึ้น วันที่ 5 มกราคม แสดงว่าถ้าเราถือหุ้นถึงวันที่ 4 ธันวาคม จนปิดตลาด เราจะมีสิทธิที่จะได้รับปันผล แต่พอวันที่ 5 เราสามารถขายหุ้นออกไปทันทีและยังไม่ได้รับเงินปันผลอยู่ แต่ถ้าคนซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไปจะไม่ได้รับปันผลในรอบนั้น ตระกูล X ประกอบไปด้วย XD (Excluding Dividend) คนที่ซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายXDจะไม่ได้มีสิทธิได้รับปันผลหุ้น XR (Excluding Right) คนที่ซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ขึ้น XR จะไม่ได้รับสิทธิซื้อหุ้นใหม่ อ่านบทความ: เครื่องหมาย XR (Exclude rights) คืออะไร? กระทบราคาหุ้นยังไง? อ่านบทความ: ทำไมบริษัทต้องเพิ่มทุน? หลังจากเพิ่มทุนแล้วราคาหุ้นจะเป็นเท่าไหร่? XW (Excluding Warrant) คนซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการรับ Warrant ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XW อ่านบทความ:Warrant คืออะไร? และเครื่องหมาย XW คืออะไร? XS (Excluding Short-term Warrant) คนซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิในการรับ Warrant ระยะสั้น ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XS จะเห็นได้ว่าเครื่องหมาย XS จะคล้ายกับ XW แต่จะต่างกันตรงที่เครื่องหมาย XS เป็น Warrant ระยะสั้น XT (Excluding Transferable Subscription Right)   คนที่ซื้อหุ้นตั้งแต่ขึ้นเครื่องหมาย

เครื่องหมาย XR (Exclude rights) คืออะไร? กระทบราคาหุ้นยังไง?

เครื่องหมาย XR (Exclude rights) คือการที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าถ้าใครถือหุ้นหลังจากวันทีขึ้นเครื่องหมาย XR จะไม่ได้รับสิทธิ์เพิ่มทุน เช่น ถ้าเครื่องหมาย XR ขึ้นวันวันอังคาร เราต้องถือหุ้นนี้ในวันจันทร์จนตลาดปิด หลังจากนั้นสามารถขายหุ้นได้และยังคงได้รับสิทธิ์เพิ่มทุนหุ้นอยู่ ในวันที่ประกาศสิทธิว่าผู้ถือหุ้นคนไหนได้รับสิทธิเพิ่มทุนบ้างบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR (Exclude rights)และในวันนั้นหุ้นก็จะราคาลงเพราะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นลดลง (Diluted Effect) เพราะการเพิ่มทุนจะทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นถ้ากำไรเท่าเดิม กำไรต่อหุ้นต้องลดลง  ทีนี้เรามาดูกันว่าคำนวณกันยังไง หุ้น AAA ราคาตลาด 40 บาทต่อเพิ่มทุน 2หุ้นเดิม 1 หุ้นใหม่(2:1) ราคาใช้สิทธิ 20  บาท ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR 33 บาทต่อหุ้น

ทำไมบริษัทต้องเพิ่มทุน? หลังจากเพิ่มทุนแล้วราคาหุ้นจะเป็นเท่าไหร่?

การเพิ่มทุนหลายๆคนได้ฟังคำนี้แล้วแสลงหูมาก ไม่อยากได้ยินเลย เพราะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกแล้ว การเพิ่มทุนเกิดจากการที่บริษัทต้องการเงินทุนไปดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทจะสามารถหาแหล่งเงินทุนโดย 2วิธี แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ หมายถึงการที่บริษัทไปหาแหล่งเงินทุนจากการกู้โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยโดยสามารถหาแหล่งได้ๆหลัก 2 ที่ 1.กู้จากธนาคาร 2.การออกหุ้นกู้กับประชาชนทั่วไป แหล่งเงินทุนจากส่วนผู้ถือหุ้น แต่ล่ะแบบจะมี ข้อดี – ข้อเสียแตกต่างกันไป ข้อดีแหล่งเงินทุนจากเงินกู้  ไม่ทำให้กำไรต้อผู้ถือหุ้นลดลง  ผู้ถือหุ้นไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ข้อเสียแหล่งเงินทุนจากเงินกู้  ต้องหมุนเงินมาจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้ทัน ข้อดีจากแหล่งเงินทุนจากส่วนผู้ถือหุ้น ไม่ต้องกังวลสำหรับการเงินต้นและดอกเบี้ยเหมือนแหล่งเงินทุนจากหุ้นกู้ ถ้าหาเงินมาจ่ายไม่ทันบริษัทสามารถลดเงินปันผลได้ ข้อเสียจากแหล่งเงินทุนจากส่วนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องควักเงินของตัวเองเพื่อจ่ายค่าหุ้น กำไรต่อหุ้นลดลง ส่งผลให้เงินปันผลต่อหุ้นลดลงด้วย *** บางบริษัทตัดสินใจเพิ่มทุนเพราะไม่สามารถกู้เงินได้อีกแล้วเพราะมีอัตราหนี้สินเยอะ ทำให้เพิ่มทุน บริษัทแบบนี้ต้องระวังครับ ประเด็นที่ต้องติดตามคือ บริษัทใช้เงินไปทำอะไร? ถ้าบริษัทนำเงินไปใช้ในการขยายกิจการ อันนี้เห็นด้วยสำหรับการเพิ่มทุน แต่ถ้าบริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องหลีกเลี่ยง  เอาเงินไปจ่ายหนี้ ล้างขาดทุนสะสม เพื่อที่จะสามารถจ่ายปันผลได้ ในวันที่ประกาศสิทธิว่าผู้ถือหุ้นคนไหนได้รับสิทธิเพิ่มทุนบ้างบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR (Exclude rights)และในวันนั้นหุ้นก็จะราคาลงเพราะจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น กำไรต่อหุ้นลดลง (Diluted Effect) ทีนี้เรามาดูกันว่าคำนวณกันยังไง หุ้น AAA ราคาตลาด 40 บาทต่อเพิ่มทุน 2หุ้นเดิม 1 หุ้นใหม่(2:1) ราคาใช้สิทธิ 20  บาท ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR ราคาตลาดหลังขึ้นเครื่องหมาย XR 33 บาทต่อหุ้น ทำไมนักลงทุนเน้นคุณค่า(เน้นการมองการดำเนินกิจการมากกว่าราคาหุ้น)ถึงไม่ชอบการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนนั้นแสดงถึงว่าการที่บริษัทไม่มีความแข็งแกร่งในฐานะการเงิน หากเกิดเรื่องที่ใช้เงินจริงๆแล้วไม่สามารถดำเนินการระดมทุนเพิ่มได้อาจก่อให้เกิดปัญหา เช่น ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การระดมทุนทั้งการกู้ก็ยากขึ้น และการระดมทุนผ่านผู้ถือหุ้นก็ยากเช่นกัน แต่กลับกันถ้าบริษัทไม่จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อผ่านช่วงวิกฤติจะสามารผ่านวิกฤติไปง่ายกว่า

error: Content is protected !!