Tag: Kroger

kroger

ทำไม Warren Buffett ซื้อหุ้นค้าปลีก Kroger ?

Warren Buffet ตัดสินใจซื้อหุ้นค้าปลีกอีกครั้งหลังตากที่ขายหุ้นค้าปลีกอย่าง walmart ไปเพราะมองผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค นี่ไม่ใช้ครั้งแรกที่ Warren Buffet เปลี่ยนใจ เพราะก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าไม่สนใจหุ้นเทคโนโลยี แต่เขาก็ซื้อหุ้นอย่าง IBM และ APPLE เข้าพอร์ต

อ่านต่อ
error: Content is protected !!