Tag: Initial margin

Initial margin Maintenance margin

Initial margin และ Maintenance margin คืออะไร

หลักประกันขั้นต้น(Initial margin) หลักประกันข้างต้น(Initial margin) คือ เมื่อเราเริ่มต้นทำสัญญาซื้อขายต้องนำเงินมาวางเท่าไหร่ หลักประกันขั้นต่ำ(Maintenance margin) หลักประกันขั้นต่ำ(Maintenance margin)คือ เงินหลักประกันเมื่อรวมขาดทุนหรือกำไรแล้วต้องไม่ต่ำกว่าตัวเลขนี้ ถ้าหลักประกันหักขาดทุนหรือกำไรแล้วต่ำกว่าหลักประกันขั้นต่ำแล้วต้องเติมเงินให้มากกว่าหลักประกันขั้นต้น(Initial margin)สำหรับตัวเลขหลักประกันมีการเปลี่นแปลงขึ้นลงตลอดเวลาแล้วแต่การใช้ ยกตัวอย่าง เกณฑ์ หลักประกันข้างต้น(Initial margin) 20,000บาท

อ่านต่อ

ความรู้พื้นฐานต้องรู้ก่อนเทรด FUTURE

Future คืออะไร? Future คือการซื้อขายสัญญาล่วงหน้า ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ การซื้อขาย คอนโด เราทำการซื้อ คอนโด ในวันนี้ แล้วทางบริษัทก็จะส่งมอบคอนโดให้เราในอีกในอีก 2 ปีข้างหน้า นี่แหละคือซื้อขายสินค้าล่วงหน้า สำหรับ Future นั้นนอกจากเราสามารถจะทำการซื้อล่วงหน้าแล้ว เราสามารถทำการขายล่วงหน้าด้วย

อ่านต่อ
error: Content is protected !!