Tag: FED

yellen

อดีตFED Jenet Yellen ไม่กลัว Inverted Yield Curve

โดยปกติแล้วอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะสูงกว่าระยะสั้น แต่บางสถานการณ์ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวจะต่ำกว่าระยะสั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากคนไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจในระยะยาวทำให้ทุกคนมองหาผลตอบแทนระยะสั้นเอาไว้ก่อน สิ่งนั้นเรียกว่า Yield Curve อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ(FED) Jenet Yellen ได้ให้สัมภาษณ์กับ Website ข่าวชื่อดังว่าตลาดกำลังผิดตอนนี้ที่เชื่อถือ Yield Curve ในฐานะเครื่องมือแสดงการถดถอยของเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

ธนาคารกลางสหรัฐ(FED)ส่งสัญญาณยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางของสหรัฐ(FED)ส่งสัญญาณพวกเขาไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยถึงแม้เศรษฐกิจจะออกมามีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ผลประชุมคณะกรรมการธนาคารของสหรัฐ(FED)เมื่อวันที่ 30เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาก มีการแสดงความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงมีอัตราที่ต่ำเป็นระยะเวลานาน ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆมาที่ 1.6% ในเดือนมีนาคม ขณะที่เป้าหมายของธนาคารกลางของสหรัฐ(FED)ตั้งเป้าไว้ที่ 2% เงินเฟ้อไม่สามารถเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 2% อย่างยั่งยืน นับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐวางเป้าหมายไว้ตั้งแต่ปี2012

อ่านต่อ
error: Content is protected !!