Tag: Derivative warrant

Derivative Warrant (DW) แหล่งทำเงินของบริษัทโบรคเกอร์หุ้น

ในปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ถึงปริมาณการซื้อของของตลาดหลักทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงย่อมส่งผลกับรายได้ของโบรกเกอร์ให้ต่ำ แต่ที่น่าสนใจมีบางโบรกรายได้กลับโตขึ้น ซึ่งโบรกนี้มีชื่อเสียงในเรื่อง Derivative Warrant (DW) เราเลยต้องมาดูอย่างจริงจังเกี่ยวกับว่าDerivative Warrant (DW) คืออะไร ทำเงินให้โบรกเกอร์ยังไง ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า Derivative Warrant ลักษณะคล้าย Option ถ้าใครเข้าใจ Option ก็จะง่ายขึ้น อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล สิ่งที่แตกต่างระหว่าง Derivative Warrant และ Option สำหรับ Derivative

อ่านต่อ
error: Content is protected !!