Tag: Bitcoin

Cryptocurrency

อธิบายง่ายๆให้เข้าใจ Cryptocurrency คืออะไร

Cryptocurrency = Crypto (การเข้ารหัส) + Currency (สกุลเงิน) ดังนั้นCryptocurrency คือสกุลเงินที่มีการเข้ารหัสทางอิเล็คโทรนิค ใน พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทอล 2561 ได้ให้คำนิยาม Cryptocurrency

อ่านต่อ

ทำไมรัฐบาลต่างๆถึงต่อต้าน Cryptocurrency

Cryptocurrency เป็นกระแสอย่างมากช่วงที่ผ่านมา เป็นกระแสที่จับต้องได้อย่างชัดเจนจนบริษัท Social Network อันดับ 1 ของโลกอย่าง Facebook เตรียมออกCryptocurrency ออกมาชื่อว่า Libra ออกมา ว่ากันว่า Cryptocurrency จะมาแทนที่ระบบการเงินแบบเก่าไป (เงินสกุลที่รัฐบาลของแต่ล่ะประเทศเป็นคนออก) โดยมองข้อดีต่างๆ เช่น ค่าบริการในการใช้ต่ำ ความรวดเร็วในการทำธุรกรรม ไม่ถูกควบคุมโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (เฉพาะบางCryptocurrency เช่น Bitcoin) ถ้ามันมีข้อดีอย่างนี้แล้วทำไมรัฐบาลต่างๆไม่สนับสนุนให้ประชาชนใช้Cryptocurrency ไปเลย เพราะไม่ต้องเปลืองงบประมาณในการดูแลระบบการเงิน แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งการที่รัฐบาลควบคุมค่าเงินนั้นเป้าหมายก็เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจโดยผ่านนโยบายรัฐ ถ้าเกิดคนเปลี่ยนไปใช้ Cryptocurrency การพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลจะมีเครื่องมือ

อ่านต่อ

ราคา Bitcoin ทะลุ 9000 เหรียญแล้ว ในรอบ 1 ปี

ราคา Bitcoin ได้แตะ 9182 แล้ว ราคาBitcoin ขึ้น 22% ภายใน 1 เดือน และท่าเทียบปีต่อปี เพิ่มขึ้นถึง 142% น่าสนใจมากครับ แต่ก็ยังห่างจากราคาสูงสุดเดิมที่เคยขึ้นไป 19347 เหรียญ ราคา Bitcoin ที่ขึ้นมาส่วนหนึ่งหลายๆคนก็มองว่าBitcoin จะเป็นสกุลเงินทางเลือกสำหรับการซื้อขาย อย่างเช่นทอง

อ่านต่อ
error: Content is protected !!