Tag: เงินติดล้อ

งบไตรมาส 1 ปี 2562กำไรกรุงศรี(BAY) เพิ่มมากกว่า 100%

กำไรสุทธิ 12,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้น108.5% จากไตรมาสก่อน และ 104.9 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ถ้าหักผลจากการบันทึกกำไรจากการขายหุ้น จำนวน 50% ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด และค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับประมาณการหนี้สิน

อ่านต่อ
error: Content is protected !!