Tag: อ่านงบการเงิน

roa

ROA Ratio คืออะไร ROA สูงดีจริงเหรอ?

ROA Ratio คือ อัตราส่วนที่บอกได้ว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินว่าสามารถสร้างผลกำไรได้เท่าไหร่ เช่น เรามีรกระบะ 1 คัน ผู้บริหารต้องสร้างผลกำไรจากรถกระบะคันนี้ ถ้านำรถไปปล่อยเช่ารายวันจะได้ 1,000-2,000 บาทต่อวัน แต่ถ้านำไปดัดแปลงและนำไปขายของอาจจะได้ 9,000- 10,000

อ่านต่อ

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตัน คืออะไร

สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตัน คือ สินทรัพย์บริษัทที่มีมูลค่าแต่ไม่สามารถจับต้องได้ตามตัวเลย เช่น อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล ลิขสิทธิ์ ซอฟแวร์ สิทธิบัตร แต่จริงๆแล้วมูลค่าบางอย่างก็ตีเป็นเงินยากเช่น มูลค่าของเครื่องหมายการค้า 7-11 เอาเข้าจริงๆตีมูลค่ายากมากเพราะเราสามารถหารายได้จาก เครื่องหมายนี้เป็นหลายล้านๆ แต่เราไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ขนาดนั้น พยายามมองหาบริษัทที่มีมูลค่าพวกสินค้าที่มีฐานลูกค้า

อ่านต่อ

ค่าความนิยม (Good will)คืออะไร

ค่าความนิยม (Good Will) หมายถึง ส่วนเกินมูลค่าบริษัทที่บริษัทเราไปซื้อมา อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล เช่น บริษัท A ไปซื้อบริษัท B เป็นเงิน 20 ล้านบาท แต่บริษัท

อ่านต่อ

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าคืออะไร

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า คือ ค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย เช่น เราจ่ายค่าโฆษณาไปแล้วแต่ว่าโฆษณาจะออกเดือนหน้า เราจ่ายค่าจ้างเขียนแบบไปแล้วแต่แบบเสร็จอีก2เดือน เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้านั้นจะเป็นสินทรัพย์ของบริษัท ถึงแม้ว่าเราจะมีสินทรัพย์นี้แต่พอถึงเวลาที่เราได้ประโยชน์สินทรัพย์ตรงนี้ก็จะหายไป อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินที่นี่ อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

อ่านต่อ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์คืออะไร?

ทีดินอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ใช้ได้นาน เช่น โรงงาน ที่ดิน ยาพาหนะ โกดัง จริงๆแล้วมูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์จะลดลงเรื่อยๆ ถ้าไม่มีการทำอะไรกับมันเพราะ ปกติสินทรัพย์ต่างๆจะมีการผุพังเป็นธรรมดา ทำให้ต้องมีค่าเสื่อม แต่ก็มีข้อยกเว้นคือที่ดินที่ไม่มีค่าเสื่อม แต่อาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามราคาตลาด การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สามารถบอกได้อีกอย่างว่ามีการขยายโรงงานเพิ่มขึ้น อาจต่อส่งผลต่อยอดขายในอนาคต

อ่านต่อ

ด้อยค่าสินค้าคงเหลือ (Stock Loss) คืออะไร

ด้อยค่าสินค้าคงเหลือ (Stock Loss) คือ รายจ่ายของบริษัทเนื่องจากราคาตลาดของสินค้าของเรามีมูลค่าลดลง เพราะราคาตลาด ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท โภคภัณฑ์ เชน สมมุติ บริษัทตอนนี้มีน้ำมันอยู่ เดือนตุลาคม ที่ 100,000 บาร์เรล

อ่านต่อ

เงินลงทุนชั่วคราวคืออะไร

สำหรับเงินลงทุนชั่วคราว ก็คือ เงินสดของบริษัทที่นำไปลงทุนระยะสั้นโดยปกติแล้วถ้าทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เราเลยนำเงินตรงนั้นมาลงทุนดีกว่า เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง เพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยมากกว่าการปล่อยเงินสดไว้กับธนาคาร บทความอื่นเกี่ยวกับการอ่านงบการเงินที่นี่ อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

อ่านต่อ
สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ สิ่งที่ต้องใส่ใจในการลงทุน

สินค้าคงเหลือ คือ วัตถุดิบในการผลิต สินค้าที่ผลิตออกมาจากกระบวนการผลิต เป็นส่วนสำคัญอย่างมากเพราะถ้าไม่มีวัตถุดิบก็จะผลิตสินค้าไม่ได้ และถ้าไม่มีสินค้าก็จะไม่มีรายได้ ถ้าบริษัทจะเติบโตสินค้าคงเหลือต้องเพิ่ม บริษัทที่จะเติบโตได้นั้น บริษัทจะต้องมีการสต๊อกของมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมสินค้าไปขาย บริษัทจะต้องเตรียมการสต๊อกสินค้าเพราะถ้าสินค้าไม่เพียงพอต่อยอดขายอาจจะเป็นปัญหาทำให้เป็นช่องว่างให้คู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดได้ สินค้าคงเหลือสะท้อนถึงแนวโน้มอนาคตบริษัท สินค้าคงเหลือสะท้อนอนาคต บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังจะตาย เช่นพวก กล้องฟิล์ม

อ่านต่อ
EPS กำไรต่อหุ้น

EPS: กำไรต่อหุ้น คืออะไร? เพื่ออะไร?

EPS ย่อมาจากคำว่า Earnings per share แปลตรงตัวว่ากำไรต่อหุ้น คือการนำกำไรสุทธิมาหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด หา EPS: กำไรต่อหุ้น เพื่ออะไร? การหา EPS: กำไรต่อหุ้น เพราะว่า

อ่านต่อ

ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย(Depreciation &Amortization):ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องจ่ายเงิน

ค่าเสื่อม(Depreciation) คือค่าอะไร? เวลาซื้อสินทรัพย์ต่างๆเช่นตึก มักมีการสึกกร่อนเสมอ ทำให้มูลค่าของตึกลดลงเรื่อยๆ การลดลงอย่างนี้ในทางบัญชีแล้วก็คือค่าใช้จ่ายนั่นเอง ทำให้บริษัทต้องบันทึกว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมซึ่งสะท้อนการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท แต่ก็ไม่ได้จ่ายเป็นเงินไปจริงๆ อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล ค่าตัดจำหน่าย(Amortization)คืออะไร? ค่าตัดจำหน่าย(Amortization)มีลักษณะเสมือนกับค่าเสื่อม แตกต่างตรงที่ค่าตัดจำหน่ายเป็นทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เช่น อายุสัมปทาน สมมติเราได้

อ่านต่อ
error: Content is protected !!