Tag: อัตราดอกเบี้ย

การลดอัตราดอกเบี้ย

ทำไมเราต้องระมัดระวังการลดอัตราดอกเบี้ย?

การลดอัตราดอกเบี้ยถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการควบคุมเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ตลาดทุนหรือตลาดหุ้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เราจะมาเจาะลึกทีละตัวว่าอัตราดอกเบี้ยมีประโยชน์ที่กล่าวมาอย่างไรหลังจากนั้นเราจะมาคุยข้อเสียของการลดอัตราดอกเบี้ยกันครับ การลดอัตราดอกเบี้ยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลดอัตราดอกเบี้ยมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยถูกลงเป็นแรงจูงใจให้เราซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยการกู้ยืมเงินเพื่อมาซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอสังหาริมทรัพย์ เนื่องด้วยอสังหาริมทรัพย์เป็นสินค้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ต้องมีการซื้อวัสดุ มีการจ้างแรงงาน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลาย ๆ

อ่านต่อ

ธนาคารกลางสหรัฐ(FED)ส่งสัญญาณยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารกลางของสหรัฐ(FED)ส่งสัญญาณพวกเขาไม่ปรับอัตราดอกเบี้ยถึงแม้เศรษฐกิจจะออกมามีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ผลประชุมคณะกรรมการธนาคารของสหรัฐ(FED)เมื่อวันที่ 30เมษายนถึงวันที่1พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาก มีการแสดงความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงมีอัตราที่ต่ำเป็นระยะเวลานาน ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆมาที่ 1.6% ในเดือนมีนาคม ขณะที่เป้าหมายของธนาคารกลางของสหรัฐ(FED)ตั้งเป้าไว้ที่ 2% เงินเฟ้อไม่สามารถเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 2% อย่างยั่งยืน นับตั้งแต่ธนาคารกลางสหรัฐวางเป้าหมายไว้ตั้งแต่ปี2012

อ่านต่อ

ทำไมธนาคารแห่งประเทศไทยยังถงอัตราดอกเบี้ย 1.75% และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร?

ทำไมดอกเบี้ยยังคงไว้ที่ 1.75% ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนยังคงไว้ 1.75% ยังคงกังวลหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ผลมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองที่มีความดุดเดือดหลังจากเลือกตั้งและคาดว่าไม่จบลงง่ายๆ ทำให้การตัดสินใจขอนักลงทุนไทยและต่างชาติต่างชะลอการตัดสินใจลงทุนในประเทศไทย ประชาชนทั่วไปยังคงมีปัญหาเรื่องรายได้จากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะอ้อยลดลงตามราคาน้ำตาล และหนี้สินครัวเรือนของประเทศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยต่างประเทศยังคงต้องติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามการค้า ที่ล่าสุดมีแนวโน้มที่แย่ลงจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกครั้ง จะเก็บภาษีมาที่

อ่านต่อ
error: Content is protected !!