Tag: สรุปภาษีที่ดิน

สรุปภาษีที่ดินที่ทุกคนต้องรู้

สรุปภาษีที่ดินที่ทุกคนต้องรู้

ภาษีที่ดินเป็นกฎหมายที่พยายามผลักดันเป็นเวลานานแล้วเพราะที่ดินเป็นสิ่งที่มีจำกัดและที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่กับคนมีฐานะ ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าเป็นเวลานานทำให้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนทั่วไป ภาษีที่ดินจึงได้เกิดขึ้น ทีนี้เราสำหรับคนที่มีที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆจะมีวิธีการคิดภาษีแตกต่างกันดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1.ที่อยู่อาศัยมูลค่า 0 – 10 ล้านบาท ที่อยู่อาศัยหลังหลัก(มีชื่อในทะเบียนบ้าน)มูลค่า 0 – 10 ล้านบาท

อ่านต่อ
error: Content is protected !!