Tag: น้ำมัน

Commodity

ความหมายของCommodity และการหาจุดน่าลงทุน Commodity หรือหุ้นCommodity

Commodity หรือสินค้าโภคภัณฑ์ คือสินค้าที่มีลักษณะของการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตต่อ สามารถสร้างหรือผลิตมาได้เหมือนๆกันทั่วโลก ไม่มีความแตกต่างกันมากสำหรับสินค้าที่ผลิตแต่ล่ะที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ – Soft Commodity จะเป็นสินค้าที่เป็นลักษณะของพืชผลการการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และสิ่งที่ได้จากการเกษตร เช่น

อ่านต่อ

อเมริกาประกาศยกเลิกทุกข้อยกเว้นการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน

สหรัฐเตรียมตัวที่จะประกาศยกเลิกทุกข้อยกเว้นสำหรับการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน เมื่อเดือนพฤษจิกกายน อเมริกาได้ทำมาตรการลงโทษอิหร่านเกี่ยวกับข้อสัญญานิวเคลียร์ในการไม่ให้ส่งออกน้ำมัน แต่ได้มีข้อยกเว้นให้กับ กรีซ อิตาลี่ ไต้หวัน จีน อินเดีย ตุรกี ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ สำหรับประเทศที่นำเข้าน้ำมันเยอะที่สุดจะเป็นอินเดียและจีน ถ้าประเทศต่างๆเหล่านั้นไม่ยินยอมจะส่งผลต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐ ประมาณการล่าสุดในเดือนมีนาคมอีหร่านมีการส่งออกน้ำมันประมาณ

อ่านต่อ
error: Content is protected !!