Tag: งบไตรมาส 1 ปี 2562

ผลประกอบการ TPCH ไตรมาส 1 ปี 2562

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โครงการที่เริ่มจ่ายไฟแล้วแล้ว ช้างแรก พาวเวอร์ (CRB) มีปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 9.2

อ่านต่อ

ไตรมาสแรก ปี 2562- หลักทรัพย์ Nomura ขาดทุน!!!

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

อ่านต่อ

ส่องงบไตรมาสแรก ปี2562 asia plus

รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 1 ปี 2561 อยู่ที่ 289.09 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 156.90 ล้านบาท

อ่านต่อ

ส่องงบไตรมาสแรก ปี 2562 –Maybank Kimeng

รายได้ค่านายหน้า รายได้ค่านายหน้าลดลง 39.21% สาเหตุมาจากการที่ –           ปริมาณการซื้อขายตลาดที่ถดถอยลง จากระดับ 7 หมื่นล้านบาท เหลือ 4 หมื่นล้านบาท –           การซื้อขายนักลงทุนบุคคลที่น้อยลงจากสัดส่วน 43.08%เหลือ36.45% –           รายได้ค่านายหน้าตลาดซื้อขายล่วงหน้าลดลง จาก 47.46

อ่านต่อ

โฮมโปร – HMPRO ไตรมาส 1 2562 โต 13.73%

โฮมโปร – HMPRO ธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shpping

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานไตรมาส1ปี2562 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) – SCC

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รายได้จากการขายช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 48,310 ล้านบาท

อ่านต่อ

ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2562 TITLE – บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้

รายได้จาการขายและการให้บริการ ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)มี รายได้จาการขายและการให้บริการเท่ากับ 518.87 เพิ่มขึ้น 535.95% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพราะบริษัทมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการ The Title หาดในยาง เฟส

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรก ปี 2562 DELTA – บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป

อ่านต่อ

ผลการดำเนินงานและภาพรวม ไตรมาส 1 ปี 2562ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม – PTTEP

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมหรือที่เรียกว่า ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรบริษัทในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 ค่าเงินบาทในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2562 บริษัท ปตท.สผ. นั้นคิดกำไร-ขาดทุนเป็นเงินดอลลาร์ แต่เวลาส่งงบจะเป็นเงินบาท การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินไม่ได้ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจริงของ

อ่านต่อ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ – BH กำไรช่วงแรกของปี โต 0.8%

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร งบช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี 2562 ประกาศออกมาแล้ว อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล รายได้ของโรงพยาบาลเติบโต รายได้ของกิจกราร เดือนมกราคมถึงเดือนมีมีนาคมออกมาที่ 4,650 ล้านบาท ถ้าเทียบกับช่วงมกราคมถึงมีนาคมปีก่อนจะออกมาเติบโต 0.6% รายได้ของโรงพยาบาลเติบโตมาจากอะไร? หลักๆรายได้ของโรงพยาบาลเติบโตจากการผู้ป่วยต่างชาติที่มาใช้บริการมากขึ้น ถึงแม้ผู้ป่วไทยจะลดลงแต่ผู้ช่วยต่างชาติชดเชยส่วนนี้ได้หมด

อ่านต่อ
error: Content is protected !!