Tag: การส่งออก

ส่งออกมกราคม 2563 บวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

ตัวเลขส่งออกมกราคม 2563 บวกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ส่งออกกลับมาเป็นบวกในรอบ 6 เดือนการส่งออกในเดือนมกราคมเติบโตถึง 3.35% ในเดือนมกราคมมีกาส่งออกถึง 19,625.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีการตกลงทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยการลงนามข้อตกลงทางการค้าระยะแรก หลังจากที่สงครามการค้าทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกปั่นป่วน แต่เมื่อเราไปดูลึกๆ จริงๆแล้ว การส่งออกสินค้าของประเทศไทยยังคงติดลบ 0.17% หลังจากหักการส่งออกทองคำและน้ำมันออก แต่ดุลการค้าเดือนมกราคมยังคงติดลบ

อ่านต่อ

การส่งออกไทย เดือนเมษายน 2562 ลดลง 12.10%

สำหรับการส่งออกเดือนเมษายน ปี 2562ส่งออกมีมูลค่า 582,984.87 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนเมษายนปีก่อน 1.09 %  และลดลงจากเดือนมีนาคม  2562 12.10% เมื่อนำมารวมช่วงที่ผ่านมาปี 2562(มกราคม – เมษายน) การส่งออกมีมูลค่า2,540,822.50 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561(มกราคม – เมษายน)  1.85 % สำหรับการนำเข้าเดือนเมษายน ปี 2562 นำเข้ามีมูลค่า 637,381.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจากเดือนเมษายนปีก่อน0.74%และเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม  25624.57%

อ่านต่อ
error: Content is protected !!