T+2 คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

T+ 2 คือระยะเวลาในการทำธุรกรรม โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงิน

โดยนับจากระยะเวลา

วันนี้และเพิ่มไปอีก 2 วัน

สมมุติ

เราทำธุรกรรมถอนเงินออกบัญชีหุ้นแล้วเงินจะเข้า T+2

ถ้าเราทำเรื่องถอนเงินวันจันทร์ เงินเราจะได้รับวันพุธครับ

*** สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินจะไม่รวมวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์