T+1 คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

T+1 ย่อมาจากคำว่า Today + 1 นั่นก็หมายถึงวันพรุ่งนี้นั่นเอง ใช้สำหรับธุรกรรมทางการเงิน

เช่น

ขายกองทุนจะได้รับเงิน T+1 ถ้าสมมุติขายกองทุนวันอังคารจะได้รับเงินวันพุธ

แต่ว่า T+1 นับเฉพาะวันทำการเท่านั้น

เช่น

ขายกองทุนจะได้รับเงิน T+1 ถ้าขายกองทุนวันศุกร์ จะได้รับเงินวันจันทร์