มาทำความรู้จักกับเครื่องหมายหุ้น T1 T2 และ T3 กัน

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

เมื่อหุ้นมีการซื้อขายที่อยู่ในเกณฑ์ผิดปกติ ว่าจะมีการสร้างราคาเพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้าไปลงทุน สุดท้ายทำให้นักลงทุนเสียหาย ทำให้ต้องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อลดความร้อนแรงของหุ้นตัวนั้น นอกจากนั้นยังช่วยสกัดกลไกการสร้างราคาอีกด้วย โดยจะแบ่งออกเป็นสามระดับ

T1 (Trading Alert Level 1)

ระดับ T1 (Trading Alert Level 1) จะบังคับให้นักลงทุนต้องมีเงินก่อนถึงจะซื้อหุ้นตัวนี้ได้ โดยวิธีกาารบังคับให้ซื้อหุ้นโดยใช้บัญชี Cash balance เท่านั้น

T2 (Trading Alert Level 2)

ระดับ T2 (Trading Alert Level 2) ยังคงบังคับให้ ซื้อโดยใช้บัญชี cash balance นอกจากนั้นหุ้นที่ซื้อมาแล้วยังไม่สามารถนำเป็นหลักประกันเพื่อ กำหนดวงเงินซื้อขายสำหรับบัญชี Margin และบัญชี Cash อีกด้วย

T3 (Trading Alert Level 3) 

ระดับ T3 (Trading Alert Level 3)  ยังคงติดเงื่อนไขทั้งการที่ต้องซื้อขายบัญชี Cash balance และไม่สามารถคำนวณเป็นหลักประกันได้ และยังเพิ่มเงื่อนไขห้ามทำการ Net settlement หุ้นตัวนี้อีกด้วย

อ่านบทความ:บัญชีหุ้น cash balance, cash และ Margin ฉบับเข้าใจง่าย

อ่านบทความ: เล่นหุ้นแบบจับเสือมือเปล่าด้วย Net settlement