วิเคราะห์หุ้นว่ามีคุณภาพแค่ไหนด้วย SWOT

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

SWOT Analysisเดิมทีเป็นการที่วิเคราะห์การวางแผนในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารเพื่อจะสามารถกำหนดแผนงานเพื่อให้สอดคล้อง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจได้ แต่สำหรับนักลงทุนก็สามารถใช้ SWOT ANALYSIS ใช้ในการเลือกหุ้นที่มีคุณภาพเข้าพอร์ตหุ้นได้

SWOT ANALYSIS ประกอบด้วย 2กลุ่มปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายใน – จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบริษัทเอง บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งลดจุดอ่อนเองได้

ปัจจัยภายนอก – โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

ปัจจัยภายนอกจะแตกต่างจากปัจจัยภายในตรงที่บริษัทไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มาก สิ่งที่บริษัทสามารถทำได้ก็คือการปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อม ถ้ามีอุปสรรคมากบริษัทก็ควรจะตั้งรับด้วยแผนธุรกิจอย่างเหนียวแน่น แต่ถ้ามีโอกาสมาก บริษัทก็ควรที่จะเปลี่ยนแผนธุรกิจเป็นเชิงรุก

Strength (จุดแข็ง)

เราต้องดู้ว่าธุรกิจนั้นมีจุดแข็งในอะไรบ้างที่บริษัทอื่น ๆไม่สามารถทำตามได้ เช่นการที่มีความรู้ในการผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่า เป็นธุรกิจที่ผูกขาด

Weakness (จุดอ่อน)

เป็นการมองดูธุรกิจว่ามีจุดอ่อนอะไรที่บริษัทมี โดยปกติแล้วผู้บริหารมักจะไม่พูดถึงจุดอ่อนของบริษัทตัวเองเพราะจะทำให้คู่แข่งสามารถโจมตีจุดอ่อนได้ง่าย และทำให้นักลงทุนไม่กล้าลงทุน แต่สำหรับนักลงทุนที่ดีควรหาความรู้เพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่ผู้บริหารพูด จุดอ่อนธุรกิจเช่น มีลูกค้ารายใหญ่รายเดียว ดังนั้นถ้าลูกค้าเปลี่ยนไปใช้สินค้าผู้ให้บริการรายอื่นบริษัทมีโอกาสขาดทุนได้

Opportunity (โอกาส)

โอกาสเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคต เป็นสิ่งที่สามารถทำให้บริษัทเติบโตได้ แต่ว่าใช่ว่าทุกบริษัทจะสามารถไขว่คว้ามาได้ ผู้บริหารบางคนไม่สามารถคว้าโอกาสมาได้ ในฐานะนักลงทุนเราควรทที่จะดูแผนการทำงานของบริษัทพร้อมกับมองดูโอกาสที่บริษัทควรจะได้ว่าสอดคล้องกันรึเปล่า

Threat (อุปสรรค)

อุปสรรคเป็นสิ่งที่บริษัทไม่อยากได้การรับรู้ว่ามันมีอยู่ และไม่อยากพูดถึง ถ้าบริษัทที่ดีก็จะพูดถึงอุปสรรคแต่บางบริษัทจะไม่พูดถึง ในฐานะนักลงทุนเราก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เลือกลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้น

สำหรับการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ เราสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆประกอบด้วย อย่างเช่น Five Forces Model

อ่านบทความ: วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานหุ้นด้วย Five Forces Model