กองทุนรวมหุ้นคืออะไร แล้วเลือกยังไงดี?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมหุ้นเป็นการที่รวมเงินกันของนักลงทุนให้กับผู้จัดการกองทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนในตลาดหุ้น โดยต้องลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65 เปอร์เซ็นของเงินทุนทั้งหมด

แบ่งกองทุนรวมหุ้นตามสินทรัพย์ลงทุน
เราสามารถแบ่งตามแหล่งที่ไปลงทุน

  • กองทุนรวมหุ้นลงทุนในประเทศ
    เป็นนโยบายบายการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั่นก็คือบริษัทไทยเป็นหลักนั่นเอง สำหรับการลงทุนในประเทศจะง่ายต่อการติดตาข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจ
  • กองทุนรวมหุ้นลงทุนในต่างประเทศ
    กองทุนรวมหุ้นที่จะนำเงินไปซื้อหุ้นชั้นนำของประเทศนั้น ๆ เช่นกองทุนรวมหุ้นจีน กองทุนรวมหุ้นสหรัฐ กองทุนรวมหุ้นยุโรป การขึ้นลงของกองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในตลาดต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจประเทศนั้นๆเป็นหลัก
  • กองทุนรวมหุ้นรายอุตสาหกรรม
    จะมีนโยบายการลงทุนเฉพาะในหุ้นของอุตสาหกรรนั้น ๆ เช่น กองทุนรวมหุ้นสุขภาพ ซึ่งจะลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล บริษัทยา

กองทุนรวมหุ้น Passive or Active

กองทุนรวมหุ้นแบบ Passive จะเป็นการลงทุนตามดัชนีหุ้น เช่น กองทุนหุ้นดัชนี SET50 กองทุนก็จะนำเงินไปลงทุนตามสัดส่วนหุ้น SET50 ผลตอบแทนการลงทุนก็จะเป็นไปตามดัชนี SET50 แต่ข้อดีก็คือค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนต่ำ

สำหรับกองทุน Active จะลงทุนตามที่ผู้จัดการลงทุนเห็นสมควร โดยมีเป้าหมายการลงทุนที่ต้องได้รับผลตอบแทนมากกว่าดัชนี แต่แลกมาด้วยค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนที่สูง และในบ่อยครั้งเราจะพบว่าไม่สามารถทำผลตอบแทนได้ตามที่ต้องการ ทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่ากองทุนแบบ Passive

กองทุนรวมหุ้นบางประเภทใช้ลดหย่อนภาษีได้

กองทุนรวมประเภท RMF และ SSF สามารถลดหย่อนภาษีได้ การลดหย่อนภาษีก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนอย่างหนึ่ง ถ้าผลตอบแทนเท่ากันเราควรเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีไว้ก่อน

เมื่อเราแยกประเภทกองทุนรวมหุ้นออกแล้ว เราก็สามารถนำกองทุนรวมหุ้นที่เราสนใจไปลงทุนมาพิจารณาตามเงื่อนไขที่ผมกล่าวไปข้างต้น นอกจากนั้นให้พิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังจากกองทุนรวมหุ้นและค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนเพื่อนำมาเปรียบเทียบ