staking คืออะไร ทำให้โลก Cryptocurrency เปลี่ยนแปลงไป

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Staking ถูกพัฒนาจากแนวคิดการขุดเหมืองของ Cryptocurrency และการขุดเหมือง Cryptocurrency มากที่สุดคือ Bitcoin

Staking จะทำให้โลกแห่งการลงทุนของเราเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง โลกของผลตอบแทนไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปกายภาพเสมอไป แต่สามารถสร้างผลตอบแทนบนโลกดิจิทัลได้

สำหรับการขุดเหมือง Bitcoin เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้ารหัสเพื่อไขโจทย์ปัญหา และได้ผลตอบแทนมาในรูปของ Bitcoin สำหรับการขุดเหมือง Bitcoin มีการโจมตีจากหลากหลายแห่งทั่วโลกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ ทำลายสิ่งแวดล้อม เราจะพบว่าในปัจจุบันการขุดเหมมือง Bitcoin ใช้ไฟฟ้ามากกว่า ประชาชนบางประเทศใช้ทั้งประเทศอีก จากการโจมตีของการขุดเหมือง Bitcoin

การขุดเหมือง Bitcoin จริงๆ แล้วเป็นการยืนยันตัวตนของ Bitcoin ในระบบ Blockchain โดยแลกกับผลตอบแทน Bitcoin อย่างที่เกริ่นมาการขุด Bitcoin ใช้ไฟฟ้าเยอะมาก ทำให้มีผู้ต้องการพัฒนาการระบบการขุดเหมืองของ Cryptocurrency ขึ้นมาใหม่ ที่สามารถยืนยันตัวเหรียญ Cryptocurrency โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามากอย่างเช่นการขุด Bitcoin

สิ่งนั้นเรียกว่า Staking สำหรับการ Staking เป็นการนำเหรียญ Cryptocurrency นำมารวบรวมกันจำนวนหนึ่ง เมื่อจะสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมา เราจะมีหลักประกันเป็นเหรียญที่เราได้วางไว้ ทำให้เราสามารถสร้างเหรียญใหม่ออกมาได้นั่นเอง

สำหรับคนที่นำเหรียญไปวางไว้ เราจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเหรียญใหม่ออกมา เพราะเราเสียสละนำทรัพย์สินของเราในรูปแบบของเหรียญ Cryptocurrency ไปวางยืนยันเหรียญใหม่

สำหรับการคำนวณผลตอบแทนนั้นจะใช้ระบบ Blockchain ในการคำนวณโดยจะแบ่งๆกันระหว่างคนที่เสียสละนำเหรียญมาวางยืนยันตัวให้

ข้อเสียของการทำ Staking

สำหรับการทำ Staking นั้นได้ถูกโจมตีอย่างมากว่า การสร้างเหรียญขึ้นมาใหม่จะตกอยู่กับกลุ่มคนกลุ่มแรกๆที่มีเหรียญนั้นอยู่ นั่นหมายความว่าเหรียญจะไม่กระจายไปได้อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายทดแทนเงิน Fiat อย่างดอลลาร์ได้ ก็ดูสมเหตุสมผลอย่างมากสำหรับคำวิจารณ์การทำ Staking ในโลก Cryptocurrency

การทำ Staking เปรียบเสมือนการสร้าง Passive income

การสร้าง Staking นั้น เป็นการวางเหรียญเพื่อเป็นหลักประกันไว้เฉยๆ ไม่ต้อง Active แบบพวก Trading เปรียบเสมือนการได้รับปันผลจากหุ้น หรือการได้รับค่าเช่าจากบ้านนั่นเอง

การทำ Staking ไม่จำเป็นต้องเชื่อมอินเตอร์เน็ต

สำหรับการทำ Staking สามารถทำแบบ Offline ได้ในรูปแบบของ Cold staking ที่สามารถทำการ Staking โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต.

สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวล้ำ เจ๋งแค่ไหนก็ตาม หากเราไม่มีความรู้ความใจในเรื่องของความเสี่ยงเราก็จะมีโอกาสหมดตัวได้เสมอ ดังนั้นเราควรที่จะหาความรู้ให้รอบด้านก่อนที่จะลงทุนใน Cryptocurrency ไม่เพียงแต่ Cryptocurrency เท่านั้นการลงทุนทรัพย์สินอื่นๆ ก็ควรที่จะหาความรู้ด้วยเช่นกัน