StableCoin คืออะไร ทำไมคนถึงสนใจมาก

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กระแส Cryptocurrency เองเป็นกระแสที่มีความรุนแรงมาก มีคนเข้ามาสนใจจำนวนมากทำให้ตอนนี้แทบทุกคนพูดถึง Bitcoin แต่ไม่ได้บอกนะทางลบหรือทางบวก แต่เป็นกระแสรุนแรงมาก Cryptocurrency เป็นกระแสของคนรุ่นใหม่ มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง Blockchain เข้ามาช่วยด้วย แนวคิดหลักๆคือการตัดคนกลางที่หาผลประโยชน์ออกไป แต่การที่ตัดคนกลางออกไปและด้วยความที่เป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ ทำให้เกิดความผันผวนสูงมาก จนนักลงทุนหลายๆท่านรับไม่ไหว จึงมีแนวคิด StableCoin ขึ้นมานั่นเอง

StableCoin เป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการออกเหรียญหรือ Tokens ขึ้นมา การลดความผันผวนสามารถทำได้โดยการผูกกับสินทรัพย์อ้างอิงอย่างเช่น ค่าเงิน ทองคำ หรือน้ำมัน

Fiat backed stablecoin
Fiat backed stablecoin คือการนำ Stable Coin ผูกไว้กับค่าเงิน สำหรับ Fiat backed stable coin ถือว่าเป็น Stable Coin ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ยกตัวอย่าง
USDC ที่ดูแลโดยบริษัท Centre ที่เป็นการจัดตั้งบริษัท Circle อีกที อ้างอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก
BUSD ก่อตั้งโดย Binance เว็บซื้อขายเหรียญ Cryptocurrency ที่ไม่มีใครไม่รู้จักอ้างอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก
USDT ก่อตั้ง Tether เป็น Stable coin ที่นิยมสูงสุด อ้างอิงกับเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลัก
Asset backed stable coin
Asset backed stable coin เป็น Stable coin ที่อ้างอิงจากทรัพย์สินต่างๆ อย่างเช่น
PAXG  ก่อตั้งโดย  Paxos อ้างอิงทองคำเป็นหลัก
Algorithm stable coin
เป็นการใช้ Alogorithm เพื่อไปผูกกับทรัพย์สินต่างๆ อย่างเช่น หุ้น มีการเคลื่อนไหวเหมือนหุ้น แถมสามารถมีปันผลได้ด้วย

เสียงวิพากษ์วิจารณ์
มีกระแสวิจารณ์ StableCoin บางเหรียญที่อ้างว่ามีทรัพย์สินที่อ้างอิงไว้ เช่น USDT ที่อ้างว่าเหรียญ 1 เหรียญจะมีเงินดอลลาร์ 1 ดอลลาร์รองรับ แต่ความโปร่งใสในการตรวจสอบก็เป็นที่ตั้งคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรมีทรัพย์สินอ้างอิงเบื้องหลังจริงๆ ก็เป็นจุดอ่อนของ Stable Coin บางเหรียญจริงๆ ในระยะหลังๆก็มีการพยายามปรับปรุงแก้ไขจุดตรงนี้จากเหรียญที่เกิดใหม่