มาทำความรู้จักเครื่องหมายหุ้น SP (Trading Suspension) กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การขึ้นเครื่องหมายหุ้น SP (Trading Suspension)  ถึงแม้จะหยุดการซื้อขายชั่วคราวเหมือนกันเครื่องหมาย H แต่มีความแตกต่างกันตรงที่เครื่อหมาย H เป็นเพียงแค่การรอคำอธิบายจากบริษัทว่ามีข้อมูลอะไรที่ส่งผลต่อหุ้นบ้าง แต่เครื่องหมาย SP จะขึ้นเมื่อบริษัทไม่สามารถอธิบายได้ว่ามีข้อมูลอะไรที่น่าสงสัยกระทบกับหุ้น

นอกจากนี้เครื่องหมายหุ้น SP  (Trading Suspension)  ยังขึ้นเมื่อบริษัทไม่ยอมส่งงบการเงิน และฝ่าฝืนกฎหมายอีกด้วย