smart contract คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

หลายคนสงสัยว่า Smart contract คืออะไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ สำหรับ Smart contract แปลตรงตัวก็คือการทำข้อตกลงที่ชาญฉลาด จริงๆแล้ว Smart Contract ถูกพูดถึงนานมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัย Bit Gold ที่หลายๆคนคิดว่าเป็นต้นแบบ Bitcoin

สำหรับเจ้าตัว Bit Gold คนคิดค้นก็คือ Nic Szabo แต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรมากมาย

Smart Contract เป็นโปรแกรมที่มีการทำสัญญาข้อตกลงกันในรูปแบบดิจิทัล แล้วบันทึกข้อมูลลงในระบบ Blockchain ทำให้เกิดความโปร่งใส ไม่สามารถไปยกเลิกแก้ไขได้ง่าย ๆ นั่นเอง

ในวงการ Cryptocurrency ก็จะมีระบบ Smart Contract ในระบบ Ethereum ที่พัฒนาโดยนาย Vitalik Buterin เป็นที่สนใจกัน แต่อันที่จริงแล้ว Smart Contract มีภาพใหญ่กว่านั้น Cryptocurrency เป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ในเรื่อง Smart Contract ซึ่งหากเรามอแต่เพียงประโยชน์ในเรื่องของ Cryptocurrency แล้วเราจะมองข้ามประโยชน์มหาศาลของ Smart Contract ไป

ตัวอย่างการนำ Smart Contract มาใช้ประโยชน์

โดยปกติแล้วเอกสารทางราชการนั้นจะมีระยะเวลาในการจัดเก็บตามกฎหมายกำหนด ไม่สามารถทำลายก่อนได้ แต่ก็มีหลายๆครั้งที่ต้องทำลายแต่กลับมีเอกสารข้อมูลภาครัฐหลุดไปโดยมีโอกาสเสียหายต่อภาครัฐ ในหน่วยงานภาครัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง The Delaware Public Archives (DPA) ได้มีการทำ Smart Contract ในการตกลงทำลายเอกสารตามกำหนด เมื่อกำหนดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำตามป้องกันการนำเอกสารไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ
อีกตัวอย่างจากการที่เราติดตามข่าวสารเราจะพบว่ามีพนักงานธนาคารมักจะโกงเงินลูกค้าเป็นจำนวนมหาศาล ทำให้ลูกค้าเสียหายมากจะเป็นธนาคาร Barclays แห่งสหราชอาณาจักร ที่มีการจัดการบริหารข้อมูลลูกค้าโดยการใช้ Smart Contract ทำให้ทุกธุรกรรมของลูกค้าที่ดำเนินการมีความปลอดภัยมากกว่า การดำเนินการเมื่อมีการบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขได้

ประเทศไทยควรใช้ Smart Contract หรือไม่?

ในความคิดผม ประเทศไทยควรที่จะใช้ Smart Contract เนื่องจากการทำงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสน้อย ทำให้มีโอกาสเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้อง ผมอยากเสนอให้ภาครัฐทำงานโดยอาศัย Smart Contract เช่น การประมูลงานภาครัฐ หากเกิดระบุคุณสมบัติไปแล้วก็ควรเป็นไปตามนั้น การยื่นซองประมูลงานควรทำผ่านระบบ Smart Contract เพื่อที่จะได้ผู้ได้รับงานภาครัฐ เป็นประโยชน์แก่ภาครัฐมากที่สุด

อีกตัวอย่างที่ควรแก้ไขคือการทำ Smart contract ที่ดินของประเทศไทย เราจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ดินของไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในด้านของการบุกรุกพื้นที่ หรือเอกสารที่ดินมีพื้นที่ไม่ตรงกับความจริง เราสามารถใช้ Smart Contract ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อป้องกันการอ้างสิทธิปลอม การแก้ไขเอกสารที่ดินโดยไม่ชอบธรรม

สรุปแล้ว Smart Contract คือการทำข้อตกลงผ่านระบบ Blockchain ซึ่งมีประโยชน์มากมายรวมไปถึงระบบ Cryptocurrency ด้วย เราสามารถใช้ประโยชน์จาก Smart Contract เพื่อการทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ไม่สามารถแอบแกไขเปลี่ยนแปลงได้