งานวิจัยพบว่าการนั่งเฉยๆ 8 ชั่วโมงต่อวันเป็นสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

คนที่อายุต่ำกว่า 60 ปี แต่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับการนั่งเฉยๆ ไม่ยอมขยับไปไหน มีความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) มากกว่าคนที่มีกิจกรรมตลอดทั้งวัน งานวิจัยใหม่พบว่าผู้คนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเกิน 8 ชั่วโมงโดยไม่มีกิจกรรมขยับร่างกายเลยน้อยกว่า 4 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

นักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลสุขภาพ 143,000 คนซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ นักวิจัยได้ติดตามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคนที่อายุ 40 ขึ้นไป โดยไม่มีประวัติหลอดเลือดสมอง (Stroke)

“ในช่วงที่เราไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยเราจะพบว่ากระบวนการเผาพลาญ และการไหลเวียนของเลือดแย่ลง ทำให้มีการอักเสบตามร่างกาย”Dr. Raed Joundi หัวหน้าคณะวิจัยได้กล่าวไว้ นอกจากนี้เขายังกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พอเวลาผ่านไป ส่งผลย้อนกลับของเลือดและส้นเลือดเป็นสาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจวายได้”

ผู้ถูกวิจัยจำนวน 2,965 คนที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) พบว่า มีถึง 90 เปอร์เซ็น เป็นโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) มาจากการที่หลอดเลือดแดง ( Artery ) ที่ช่วยในกำลังเลียงเลือดไปสู่สมองถูกขัดขวางไว้

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไม่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว จะเกิดการตายของเซลล์สมองเพราะขาดอ๊อกซิเจน

สำหรับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าใครเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นั้น Kerry Stewart ศาสตราจารย์แพทย์แห่งมหาวิทยาลัย Johns Hopkins โดยปกติแล้วโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) จะมีสัญญาณความรู้สึกอ่อนแรงที่แขน ขา และหน้า โดยเฉพาะความรู้สึกที่แตกต่างระหว่าง 2 ข้าง ซ้ายและขวา การพูดยากขึ้น การเห็นและการได้ยินมีปัญหา หากมีอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็อาจจะเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

สำหรับวิธีการลดสาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) นั้นจะทำได้โดยการที่พยายามหากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

นอกจากนั้นการพยายามยืนมากกว่านั่งจะช่วยให้ลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หากิจกรรมที่ออกกำลังกายเช่นการเลือกที่จะขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟ

ควรหากิจกรรมที่มีความเข้มข้นระดับกลางถึงสูงและมีระยะเวลามากกว่า 10 นาทีต่อเนื่องซึ่งทำให้มีอัตราการเต้นหัวใจขยับเร็วขึ้น และทำให้เหงื่อไหล และควรมีระยะเวลารวมกันมากกว่า 150 นาทีต่ออาทิตย์

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พูดถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบว่ามีโอกาส 90 เปอร์เซ็นที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/STROKEAHA.121.034985

https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCRESAHA.116.308398