หุ้นตกแล้วไงมี Short sell หุ้นช่วยทำกำไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Short sell หุ้นคือการทำกำไรโดยการคาดว่าหุ้นจะราคาลง กระบวนการ Short sell หุ้นเริ่มจากการที่เรามองว่าหุ้นจะราคาลง เราก็จะทำการโทรไปติดต่อกับ Broker หุ้นเพื่อทำการขอยืมหุ้นจากหุ้นของBroker เองหรือยืมจากลูกค้ารายอื่น หลังจากนั้นก็ทำการนำหุ้นที่ยืมมานำมาขายในตลาดหุ้นทันทีเมื่อหุ้นราคาลดลงเราก็จะซื้อหุ้นจากตลาดหุ้นเพื่อนำมาคืนให้กับ Broker หรือเจ้าของหุ้น

ยกตัวอย่าง

หุ้น A ราคาปัจจุบันราคา 10 บาท เรามองว่าหุ้นจะราคาลงเราจึงทำการ Short sell หุ้น

เรายืมหุ้นAจากBroker จำนวน 10,000 หุ้นแล้วทำการขายในตลาดหุ้นทันที ได้เงินมา 100,000 บาท

ราคาหุ้น A ลดลงเหลือ 5 บาท เราตัดสินใจซื้อหุ้นจากตลาดหุ้น 10,000 หุ้นใช้เงิน 50,000 บาท

ดังนั้นเราจะกำไรจากการทำ Short sell = 100,000 – 50,000 บาท เท่ากับ 50,000 บาท

ข้อเสียของการ Short Sell หุ้น

  • การยืมหุ้นมีต้นทุน เพราะการที่เจ้าของหุ้นให้เรายืม เจ้าของหุ้นต้องได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
  • การยืมหุ้นต้องมีคนพร้อมที่จะให้เรายืม การยืมหุ้นถ้าไม่มีคนให้เรายืมเราก็จะมีไม่สามารถทำกำไรได้ จึงมีการทำ naked Short sell คือการขายหุ้นโดยที่ไม่มีหุ้นไปขาย แต่ทำเหมือนเวลามีทำการหลอกตลาดส่งคำสั่งขายหุ้นออกไป และทำการซื้อคืนทีหลังเพื่อให้ยอดตรงกัน การกระทำนี้ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้ Broker ล้มละลายได้
  • ไม่สามารถซื้อหุ้นนำไปคืนได้ เนื่องจากหุ้นขาดสภาพคล่อง หรือ ติดอยู่ในช่วงห้ามการซื้อขายจากตลาดหลักทรัพย์