กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นคืออะไร? แล้วเลือกลงทุนอย่างไรดี?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นการระดมเงินทุนของนักลงทุนเพื่อนำเงินไปมอบให้กับผู้จัดการกองทุนนำเงินไปซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นที่ผู้จัดการกองทุนได้ทำการคัดเลือกไว้แล้ว

ทำไมต้องตราสารหนี้ระยะสั้น?

สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่าตราสารหนี้ระยะยาว เพราะว่าในอนาคตระยะไกลเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร อย่างในกรณี การบินไทยเป็นตัวอย่างชัดเจนมาก ถ้าเรามองกลับไปตอนการบินไทยในยุคแรกๆไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีโอกาสก่อหนี้มหาศาลถึงเพียงนี้ เป็นสายการบินของประเทศ มีรัฐบาลคอยช่วยเหลือ แต่ในปัจจุบันมีโอกาสผิดชำระหนี้สูงมาก และอีกเรื่องก็คือเรื่องของสภาวะดอกเบี้ยในอนาคต ถ้าหากดอกเบี้ยในอนาคตสูงขึ้นมูลค่าตราสารหนี้ระยะยาวจะมีมูลค่าลดลงโดยตัวมันเองอยู่แล้วเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่ใช่สำหรับตราสารหนี้ระยะสั้นถึงแม้จะมีมูลค่าลดลงบ้างแต่สามารถรอครบอายุไถ่ถอนโดยไม่ต้องสนใจมูลค่ามากนักกก็ได้

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นแหล่งพักเงินชั้นดี

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นสามารถเป็นแหล่งพักเงินได้อย่างดี เพราะด้วยสภาพคล่องที่สูงมากทำให้การซื้อขายกองทุนไม่กระทบต่อการบริหารเงินลงทุนของผู้จัดการกองทุนมากนัก ทำให้เราสามารถทำการซื้อขายในระบบ T+1 ได้
T+1 ก็คือ Today + 1 วัน เช่นเราทำการขายหน่วยกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นวันนี้ พรุ่งนี้เช้าเราก็สามารถได้รับเงินแล้ว ในทางกลับกันหากเราซื้อหุ้นวันนี้ พรุ่งนี้เราก็จะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี้แล้ว

กองทุนตรารวมสารหนี้ระยะสั้น ผลตอบแทนไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุด

ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นส่วนหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยในการลงทุน กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นให้ผลตอบแทนไม่ได้สูงมากแต่แลกมาด้วยความปลอดภัยจากการลงทุน สามารถเป็นที่พักเงินทดแทนบัญชีเงินฝากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยน้อยนิดได้

เลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นอย่างไรดี?

อย่างแรกสำหรับการเลือกกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นก็คือการเลือกตามนโยบายการลงทุน ในบางกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นจะเน้นลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล ทำให้ความปลอดภัยของเงินลงทุนสูงขึ้นไปอีก
อีกเรื่องที่ลืมนึกถึงไปก็คือ ความสะดวกในการทำธุรกรรม เราสะดวกทำธุรกรรมกับธนาคารไหน ผมแนะนำว่าให้เลือกใช้บริการกับธนาคารนั้นเลย ถึงแม้ยุคสมัยนี้จะเป็นยุคที่ Internet banking และ Mobile Banking จะมาแรง แต่เมื่อระบบมีปัญหาเราควรที่จะมีที่พึ่งในการแก้ปัญหาได้