Short Against Port (SAP) กลยุทธ์ลดต้นทุนหุ้นในสภาวะหุ้นขาลง

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

Short Against Port เป็นกลยุทธการมองหุ้นว่าเป็นขาลงแต่ไม่อยากขายหุ้นตัวที่เราถืออยู่ และอีกกรณีคือไม่มั่นใจว่าหุ้นที่เราถือจะเป็นขาลงจริงรึเปล่า เป็นกลยุทธ์ที่มีหลักการง่ายๆโดยทำการแบ่งขายหุ้นออกไปและพยายามซื้อหุ้นกลับให้ราคาถูกลง

ยกตัวอย่าง

เรามีหุ้น 10,000 หุ้นต้นทุนหุ้นล่ะ 10 บาทต้นทุนทั้งหมด 100,000 บาท

เรามองว่าหุ้นจะราคาลงเราแบ่งขายหุ้น 5,000 หุ้นที่ราคา 10 บาท ได้เงินมา 50,000 บาท

หลังจากนั้นราคาลงมาที่ 5 บาทเราซื้อหุ้น 5,000 หุ้นจ่ายเงินเพียง 25,000 บาท

ทำให้ต้นทุนเราลดลงไป 25,000 บาท

ต้นทุนเฉลี่ยต่อหุ้น (100,000 – 25,000 ) / 10,000 = 7.5 บาทต่อหุ้น

ต้นทุนลดลง 2.5 บาทต่อหุ้นเลยทีเดียว

ข้อเสียของกลยุทธ Short Against Port (SAP)

  • ถึงแม้ต้นทุนเราจะลดลงแต่ ราคาหุ้นก็ยังต่ำกว่าต้นทุนเราอยู่ดีหมายความว่าเราขาดทุนอยู่
  • ถ้าหากเราแบ่งขายหุ้นออกมา ราคาหุ้นขึ้นมากกว่าราคาขายแล้วเราก็ไม่สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้และเสียโอกาสในการทำกำไร