เจาะลึกอัตราส่วน Sharpe Ratio กันเถอะ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

อัตราส่วน Sharpe Ratio คืออัตราส่วนความเสี่ยงที่คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คำนวณโดยการลบอัตราปลอดความเสี่ยง เช่น พันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของพอร์ตโฟลิโอ และหารผลลัพธ์ด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือที่เรียกว่าการวัดทางสถิติของความผันผวนของสินทรัพย์

อัตราส่วน Sharpe Ratio เป็นวิธีการวัดผลตอบแทนจากการปรับความเสี่ยงของกองทุน คำนวณสำหรับระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาโดยการหารผลตอบแทนส่วนเกินรายปีของกองทุนเหนืออัตราปลอดความเสี่ยงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายปี ยิ่งอัตราส่วน Sharpe สูงเท่าไร ผลการดำเนินงานในอดีตที่ปรับความเสี่ยงของกองทุนก็จะดีขึ้นเท่านั้น

อัตราส่วน Sharpe Ratio ช่วยให้คุณเห็นว่าความเสี่ยงที่คุณได้รับนั้นได้จ่ายผลตอบแทนไปแล้วหรือไม่ เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คุณอาจเห็นโดยไม่ต้องเสี่ยง

เนื่องจากอัตราส่วน Sharpe Ratio ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัววัดความเสี่ยง จึงใช้ในการวิเคราะห์กองทุนเดียวได้อย่างเหมาะสมมากกว่าที่จะเป็นพอร์ตโฟลิโอ คุณสามารถใช้ Sharpe Ratio เพื่อเปรียบเทียบสองกองทุนที่คล้ายกันโดยตรง เพื่อดูว่ากองทุนใดให้ผลตอบแทนมากกว่าต่อหน่วยความเสี่ยงที่ได้รับ หรือเพื่อดูว่าผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงของกองทุนเปรียบเทียบกับกองทุนเฉลี่ยในหมวดหมู่หรือเกณฑ์มาตรฐานอย่างไร

อัตราส่วน Sharpe Ratioได้รับการพัฒนาโดย William F. Sharpe ในปี 1966 เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลงทุน ในปี 1990 Sharpe ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์

สูจรคำนวณ

Sharpe Ratio =​Rp​−Rf / σp ​​

Rp​= ผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอ – return of portfolio

Rf​= ผลตอบแทนที่ปลอดความเสี่ยง – risk-free rate

σp​= ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนส่วนเกินของพอร์ตโฟลิโอ​ – standard deviation of the portfolio’s excess return​

ตัวอย่าง

นักลงทุนกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มการจัดสรรกองทุนรวมแห่งหนึ่งให้กับพอร์ตที่มีอยู่ซึ่งปัจจุบันผสมการลงทุนระหว่างหุ้นและพันธบัตรและได้ผลตอบแทน 15% จากปีที่แล้ว อัตราที่ปราศจากความเสี่ยงในปัจจุบัน( risk-free rate) คือ 3.5% และความผันผวนของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน ( standard deviation of the portfolio’s excess return​ ) คือ 12%

คำนวณ

(15% – 3.5%) หารด้วย 12% = 95.8%

ซึ่งทำให้อัตราส่วน Sharpe อยู่ที่ 95.8%

อัตราส่วน Sharpe ที่ดีนั้นบ่งชี้ถึงผลตอบแทนที่คาดหวังในระดับสูงสำหรับความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ แปลว่ายิ่งสูงยิ่งดี

อัตราส่วน Sharpe Ratio ที่สูงนั้นดีเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนที่ผลตอบแทนเท่ากัน

อัตราส่วน Sharpe Ratio 1.0 ถือว่ายอมรับได้
อัตราส่วน Sharpe Ratio 2.0 ถือว่าดีมาก
อัตราส่วน Sharpe Ratio 3.0 ถือว่าดีเยี่ยม
อัตราส่วน Sharpe Ratio น้อยกว่า 1.0 ถือว่าแย่