อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขาย ทั่วไปและบริหาร(SG&A RATIO)บอกอะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ค่าใช้จ่ายจ่ายการขาย ทั่วไปและบริหาร(SG&A) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ การขายสินค้า การทำการตลาด เงินเดือนผู้บริหาร ค่าคอมมิชชั่นฝ่ายขาย

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขาย ทั่วไปและบริหาร(SG&A RATIO) = ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร หารด้วย รายได้

เช่น

บริษัทมีรายได้ 100,000 บาท

 มีค่าใช้จ่ายการขาย ทั่วไป และบริหาร 30,000 บาท

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขาย ทั่วไปและบริหาร(SG&A RATIO) เท่ากับ 30%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขาย ทั่วไปและบริหาร(SG&A RATIO)  บอกอะไรเรา?

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและการขายแสดงถึง ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจของบริษัท บริษัทไหนที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายการขาย ทั่วไปและบริหาร(SG&A RATIO)  ยิ่งสูง ยิ่งไม่ดี แสดงถึงว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่ต่ำ จำเป็นต้องทำการตลาดมากกว่าบริษัทอื่น จ่ายค่าโฆษณามากกว่าบริษัทอื่น จ่ายค่าคอมมิชั่นให้พนักงานขายมากกว่าบริษัทอื่น แต่ถ้าบริษัทที่แข็งแกร่งในสินค้า ในแบรนด์ บริษัทไม่จำเป็นต้องทำการตลาดอะไรมากมายคนก็แห่กันมาซื้อของและใช้บริการแล้ว