ก่อนลาออกจากงานต้องเก็บเงินได้เท่าไหร่? ถึงจะอยู่รอด

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

การเปลี่ยนงาน หรือการลาออกจากงานเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่อยากจะให้เกิดกับชีวิต แต่ในบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดคำถามเรื่องของการเตรียมตัวที่จะออกจากงานว่าเราควรมีเงินสดเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการใช้จ่าย เราจะใช้อะไรในการพิจารณาในการตัดสินใจลาออกจากงาน

เริ่มแรกเราต้องดูอัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์สภาพคล่องสูง หารด้วย หนี้สินระยะสั้น

เช่น เรามีเงินสด 100,000 บาท มีหนี้บัตรเครดิต 200,000 บาท

อัตราสภาพคล่อง = 100,000/200,000 = 0.5 เท่า

ดังนั้นอัตราส่วนสภาพคล่องคือ 0.5 เท่า จริงๆแล้วเราควรมีสภาพคล่องมากกว่า 1 เพื่อความปลอดภัยว่าเรามีเงินสดเพียงพอ แต่ถ้ามากกว่า 1 ยิ่งดียิ่งแสดงว่าเรามีสภาพคล่องสูง

ต่อไปก็คือ อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย

โดยการนำค่าใช้จ่ายต่อเดือน คูณด้วย 6

เช่น

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเรา 20,000 บาท เราควรมีเงินสดเก็บไว้ 120,000 บาท

นั่นหมายความว่าเราสามารถตกงานได้ถึง 6 เดือนโดยที่มีเงินค่าใช้จ่ายเพียงพอ แต่ตัวเลขนี้สามารถยืดหยุ่นได้ เราสามารถยืดหยุ่นได้ แต่สำหรับผมไม่ควรต่ำกว่า 3 เดือน