RSI (Relative strength index) คืออะไร?

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

RSI (Relative strength index) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้เพื่อดูแนวโน้มราคาหุ้นหรือสินค้าอื่นๆ นการลงทุน โดยหลักแล้วRSI จะมีเส้นที่ให้ค่ามาสองค่าคือOverbought แปลว่ามีการซื้อมากเกินไป ส่วนอีกเส้นคือ Oversold แปลว่าซื้อมากเกินไป

การคำนวณ RSI

Average gain จะคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของทุกวันของช่วงเวลาหนึ่งที่กำไรมาหาค่าเฉลี่ย

Average loss จะคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของทุกวันของช่วงเวลาหนึ่งที่ขาดทุนมาหาค่าเฉลี่ย

ลองมาดูกันครับ

ถ้าค่าเฉลี่ยของวันที่กำไรใน 14 วัน เท่ากับ 1%

ถ้าค่าเฉลี่ยของวันที่ขาดทุนใน 14 วัน เท่ากับ -0.8

ทีนี้เรามาดูกันครับว่า RSI สามารถใช้ทำอะไรครับ

อย่าคลิกถ้าไม่อยากมีอิสรภาพการเงินด้วยหุ้นปันผล

ตามเกณฑ์แรกคือ

ต่ำกว่า 30 คือ oversold แปลว่ามีการขายมากเกินไป ให้ซื้อ

สูงกว่า 70 คือ overbought  แปลว่ามีการซื้อมากเกินไป ให้ขาย

ปกติโปรแกรมต่างจะแบ่งเส้นมาให้ครับทั้งเส้น 30 และ เส้น 70 เราสามารถใข้ได้ครับ หรือปรับแต่งได้ครับว่าจะใข้ค่าไหน

สิ่งที่สังเกตุคือส่วนใหญ่หุ้นที่ใช้RSI ได้ผลจะเป็นหุ้นที่ไม่เคลื่อนที่แบบแคบๆหรือเรียกอีกอย่างว่า sideway นั่นเอง

อีกมุมหนึ่งสำหรับ RSI นะครับ การที่ RSI จะค่าสูงๆได้โดยดูจากสูตรแล้วคือการที่มี % การเพิ่มขึ้นเยอะและจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นเยอะ ดังนั้นการที่RSI ค่าเยอะก็แสดงถึงแนวโมขาขึ้น นี่คืออีกมุมมองหนึ่งครับ ยังไงก็ลองดูครับสำหรับ RSI

อ่านบทความอื่นเกี่ยวกับ Technical Analysis