อัตราส่วน ROE สิ่งที่ Warren Buffett ให้ความสนใจ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

สิ่งที่ ROE บอกเราก็คือ บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าไหร่ นี่คือผลตอบแทนโดยตรงสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะได้รับ

ยิ่ง ROE สูงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงว่าผู้บริหารมีความสามารถ และธุรกิจมีความได้เปรียบที่ยั่งยืน ทำให้สามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นได้เยอะมาก ส่วนใหญ่บริษัทที่ Warren Buffett นักลงทุนตลาดหุ้นทีรวยที่สุดในโลก จะถือหุ้นมักจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงๆทั้งสิ้น

เจาะลึกส่วนของผู้ถือหุ้น

แต่สิ่งที่ต้องระวังสำหรับ ROE สูงๆ

บางบริษัทสามารถทำ ROE สูงๆ จากการที่บริษัทกู้เงินมาเยอะมากเพื่อสร้างผลตอบแทน เพราะการหาแหล่งเงินทุนก็จะมีด้วยกัน   2 อย่าง ไม่ส่วนผู้ถือหุ้น ก็หนี้สิน ถ้าเรากู้เงินเยอะจะทำให้ส่วนผู้ถือหุ้นน้อย ทำให้ ROE สูงๆได้เช่นกัน

แน่นอนว่ายิ่ง ROE สูงก็ยิ่งได้รับผลตอบแทนสูง แต่ว่าก็มาพร้อมความเสี่ยงจากหนี้สินด้วย

สิ่งที่เรามองหาก็คือบริษัทที่สามารถทำROE ได้สูงโดยที่มีหนี้สินน้อย หรือไม่มีเลย แสดงถึงศักยภาพของบริษัทที่แท้จริงในการสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น