Risk reward ratio สูตรสำคัญในการควบคุมความเสี่ยงและกำไร

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

โดยปกติแล้วการลงทุนต่าง ๆ มักจะมีสองสิ่งที่ควบคู่กันเสมอเราไม่สามารถทิ้งตัวใดตัวหนึ่ง ถึงแม้โดยปกติเราจะไม่อยากพูดถึงความเสี่ยงเพราะหมายถึงโอกาสที่เราเสียเงิน แต่ในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนมืออาชีพเราไม่สามารถปฏิเสธความเสี่ยงได้ สิ่งที่เราทำได้ก็คือการที่เราจะประเมินและควบคุมความเสี่ยงกัน

Risk คืออะไร?

จริงๆ แล้ว Risk คือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุน แต่ในบริบทนี้ Risk ก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโอกาสการขาดทุน

Reward คืออะไร?

Reward คือ สิ่งที่ได้รับจากการลงทุน ก็คือกำไรนั่นเองแปลความหมายโดยตรง

Risk reward คืออะไร

Risk reward คือการเปรียบเทียบระหว่างกำไรและขาดทุนนั่นเองสมมุติว่าการลงทุน 1 ครั้งเรามีโอกาสขาดทุนที่ 100 บาท แต่โอกาสที่กำไรคือ 300 บาท เมื่อเราเปรียบเทียบแล้ว Risk Reward เราจะเท่ากับ 1:3

Risk reward ยิ่งมากหรือยิ่งน้อยดี?

สำหรับ Risk Reward ยิ่งมากกลับยิ่งดีเพราะความเสี่ยงเราจะต่ำลงผลตอบแทนก็จะมากขึ้นนั่นเอง

การหาRisk Reward ทำอย่างไร

จริง ๆแล้วโดยปกติจะหา Risk Reward เราสามารถใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเป็นหลัก เช่น เมื่อเราเข้าซื้อหุ้น หรือ ค่าเงิน เมื่อราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ย 14 วัน และขายเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 14 วัน เราก็จะนำค่าเชิงสถิติมาประเมินว่าการตัดสินใจด้วยวิธีนี้เราได้ผลตอบแทนแต่ละครั้งเท่าไหร่และขาดทุนเท่าไหร่ ดังนั้นเราก็จะได้ Risk Reward ออกมานั่นเอง

นอกจากนั้นเรายังสามารถหา Risk reward ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดยการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ว่ามีโอกาสขึ้นไปแค่ไหนและราคาลงมาแค่ไหน