จะรวยหรือจน ดูด้วยความมั่งคั่งสุทธิ

ช่วยแชร์ต่อนะครับ

ในชีวิตปกติคนเราจะมองว่าใครรวยหรือไม่รวยจะดูจากภายนอก เห็นหนุ่มวัยรุ่นขับรถเบนซ์คิดว่าเขารวย ส่วนอีกคนเป็นคนแก่ใส่ชุดเสื้อยืด การเกงสามส่วนธรรมดาคิดว่าคนแก่ไ่ม่รวย จริงๆแล้วไม่มีคำตอบที่ผิดหรือถูก เพราะเราไม่สามารถดูความรวยจากภายนอก คนที่ขับรถเบนซ์อาจจะกู้เงินมาซื้อรถเบนซ์ก็ได้ ส่วนคนแก่อาจจะมีเงินในบัญชีหลายสิบล้านก็ได้

การจะดูว่ารวยหรือไม่รวยเราต้องดูที่ความมั่งคั่งสุทธิ

ความมั่งคั่งสุทธิ = ทรัพย์สินทั้งหมด – หนี้สินทั้งหมด

เช่น

หนุ่มคนหนึ่งมีทรัพย์สินเป็นรถยต์ยี่ห้อเบนซ์ ราคา 3,000,000 บาท แต่เขาไม่มีเงินสุดทำให้ต้องกู้เงินทั้งหมดซื้อรถ เรามาดูทรัพย์สินของเขาเลยดีกว่า

ความมั่งคั่งสุทธิ = 3,000,000 -3,000,000 = 0 บาท

ดังนั้นชายหนุ่มมีความมั่งคั่ง 0 บาท

คนแก่มีบ้านมูลค่า 5,000,000 บาท มีเงินในบัญชีมูลค่า 6,000,000 บาท มีหนี้บ้านเหลืออยู่ 400,000 บาท

ความมั่งคั่งสุทธิ= 5,000,000 + 6,000,000 – 400,0000 = 10,600,000 บาท

ดังนั้นคนแก่มีความมั่งคั่งสุทธิ 10,600,000 บาท

เทคนิคเพิ่มความมั่งคั้ง

  1. เพิ่มทรัพย์สิน
  2. ลดหนี้สิน

เทคนิคการเพิ่มความมั่งคั่งสุทธิมีด้วยกัน 2 อย่างเท่านั้นแต่จะใช้วิธีไหนในการเพิ่มทรัพย์สินหรือลดหนี้สินสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น หารายได้เพิ่ม ต่อรองหนี้สิน